Nowelizacja ustawy o PIT i CIT – co zmieni w amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych?

Przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP będą mogli od przyszłego roku skorzystać z opcji skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat – w określonych przypadkach. Jakich?   W miniony poniedziałek (tj. 28 sierpnia br.) Prezydent podpisał ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym […]

Czytaj więcej

Zapłata exit tax wydłużona do końca 2025 roku!

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie wydłużające termin zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do końca 2025 roku.     Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku […]

Czytaj więcej

WSA: Jeśli egzekucja kary zagraża bytowi firmy, można decyzję zawiesić

Właścicielka firmy transportowej odwołała się od postanowienia o wymierzeniu jej grzywny, występując z prośbą o zawieszenie egzekucji. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał jej argumentację za słuszną.   Dyrektor izby administracji skarbowej w lutym br. utrzymał w mocy postanowienie naczelnika urzędu celno-skarbowego z listopada ub.r. dotyczące wymierzenia grzywny w wysokości 10 tys. zł. za „niewywiązanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są aktualne stawki kar i mandatów za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wprowadzony od lipca br. przekłada się między innymi na wzrost stawek kar i mandatów za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ile obecnie wynoszą grzywny z KKS?   Od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie zostało podniesione z 3490 zł do 3600 zł. Ta niewielka zmiana może mieć istotny wpływ na wysokość kar i mandatów […]

Czytaj więcej

Czynny żal od 2023 roku według nowych zasad? Jak i gdzie go skutecznie złożyć?

Od 2023 roku prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz wystąpienia przed sądem w sprawach karnych skarbowych i z ustawy o rachunkowości powierzono naczelnikom urzędów skarbowych każdego z województw. Jaki ma to wpływ na określenie organu, do którego należy złożyć czynny żal?   Czynny żal, to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, złożone przez jego sprawcę do organu powołanego […]

Czytaj więcej

Alert! Resort Finansów pracuje nad nowymi formularzami PIT

W ministerstwie finansów trwają prace aktualizacyjne nad nowymi formularzami PIT. Opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 roku.   Ministerstwo Finansów poinformowało o swoich pracach nad nowymi formularzami PIT, tj.: PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT-CFC i PIT/CFI. Zmiany mają mieć charakter aktualizacyjny, a opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 […]

Czytaj więcej

Faktury korygujące a CIT estoński

MF wskazuje prawidłowy sposób korygowania przychodów i kosztów podatkowych przez podatników opodatkowanych estońskim CIT-em, którzy otrzymali faktury korygujące dotyczące okresu opodatkowania na zasadach klasycznych.   Podatnicy opodatkowani tzw. estońskim CIT-em (tj. ryczałtem od dochodów spółek) są obowiązani do ustalania przychodów i kosztów podatkowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości (UoR). Przepisy o CIT nie […]

Czytaj więcej

Sprzedaż online z odbiorem w sklepie – jakie obowiązują zasady ewidencjonowania na potrzeby VAT?

Czy i w jakich okolicznościach sprzedaż przez Internet jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania? Co ze sprzedażą online z odbiorem w sklepie?   Częstą praktyką stosowaną przez sklepy jest sprzedaż przez Internet z możliwością odbioru w sklepie. Dla wielu podmiotów jednym z celów sprzedaży online jest automatyzacja procesu sprzedaży i ograniczenie roli tzw. czynnika ludzkiego przy […]

Czytaj więcej

Obligatoryjny KSeF podpisany przez Prezydenta!

Obowiązkowe e-faktury wejdą w życie w większości od 1 lipca 2024 roku, ale w przypadku małych i średnich firm zwolnionych z VAT będą obligatoryjne pół roku później – od 1 stycznia 2025 roku.   Prezydent 4 sierpnia br. podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Alert! Szykują się zmiany w katalogu należności regulowanych przez mikrorachunek!

Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem wprowadzającym kolejne obowiązki dla podatników dotyczące wpłat na mikrorachunek. Co może się zmienić już od 1 września 2023 roku?   Jak wynika z opublikowanego 17 lipca br. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia […]

Czytaj więcej