Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań

Od 1 stycznia 2016 roku nie trzeba będzie korygować kosztów podatkowych w związku z nie zapłaconymi zobowiązaniami. Księgowi odpowiedzialni za rozliczenie podatku dochodowego, odetchną od żmudnego pilnowania wiekowania zobowiązań na potrzeby kalkulacji podatku. Do tej pory stali przed nie lada wyzwaniem, żeby prawidłowo określić wartość do korekty kosztów. Proces ten jest bardzo czasochłonny zwłaszcza w […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy – zmiany w zasadach ujmowania korekt kosztów i przychodów

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu, do podpisu Prezydenta została skierowana ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wsparciem polubownych metod rozwiązania sporów. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany między innymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej UoPDOF) i osób prawnych (dalej UoPDOP), które wejdą w życie od […]

Czytaj więcej