Sprawozdanie finansowe osób fizycznych do 2 maja!

Obowiązek przekazania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego PIT, mają wszystkie osoby fizyczne, które w 2015 roku prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów. Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Jednak że ostateczny termin wywiązania się […]

Czytaj więcej

Remanent w rocznym zeznaniu PIT!

W formularzu rocznej deklaracji podatkowej nie widnieje oddzielna rubryka przeznaczona na wykazanie różnicy w stanie majątku firmy z przełomu roku. Jednakże obliczając podatek roczny przedsiębiorca musi rozliczyć wartość remanentu! – musi go ująć w kosztach działalności! Podatek roczny należy ustalić uwzględniając w zestawieniu rocznych przychodów i kosztów nie tylko ujemne lub dodatnie różnice kursowe wynikające z transakcji walutowych, […]

Czytaj więcej

Roczna korekta podatku VAT – ujęcie bilansowe i podatkowe

Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli podatnik wykonuje zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT (tzw. „działalność mieszaną”), zobowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz w stosunku […]

Czytaj więcej

Podatek u źródła od zakupu biletów lotniczych

Od dłuższego czasu możemy obserwować prężny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw działających w Polsce. Coraz częściej ich przedstawiciele wyjeżdżają na zagraniczne konferencje czy spotkania biznesowe. W związku z tym kupują bilety lotnicze, często od zagranicznych linii lotniczych, co wiąże się z opłaceniem podatku u źródła. Zgodnie z definicją, Podatek u źródła, to należność podatkowa pobierana w […]

Czytaj więcej

Kto musi dokonać korekty rocznej za 2015 rok?!

  W dniu 25 lutego 2016 r. minął termin złożenia deklaracji za styczeń, w której należy dokonać korekty rocznej za 2015 r.       Tego typu korekty mają obowiązek przeprowadzić ci podatnicy, którzy w 2015 roku stosowali proporcję oraz zmienili przeznaczenie środków trwałych. Korektę roczną muszą przeprowadzić wszyscy podatnicy, którzy w 2015 roku ustalali […]

Czytaj więcej

Zmiana urzędów skarbowych a wymóg składania VAT-R

Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną jest zobowiązany do złożenia formularza VAT-R nie tylko przy rejestracji pierwszej działalności gospodarczej, ale może się zdarzyć, że jego aktualizacja będzie konieczna także przy zmianie adresu zamieszkania. Formularza VAT-R nie trzeba składać w związku z tegorocznymi zmianami właściwości miejscowej urzędów skarbowych, gdyż zostały one narzucone odgórnie przez ustawodawcę. Druk formularza […]

Czytaj więcej

20 lutego – termin wyboru formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy!

Jedną z form wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, z jakiej mogą skorzystać podatnicy jest forma uproszczona. Polega ona na tym, że wpłacamy miesięczne zaliczki na podatek w stałej wysokości wynoszącej miesięcznie 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu wykazaliśmy stratę podatkową i brak należnego podatku, […]

Czytaj więcej

Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Rok podatkowy, rok kalendarzowy, definicje na ogół powszechne. Mimo to budzą wiele wątpliwości. Grono osób twierdzi, że znaczenie mają takie same. Nic bardziej mylnego.   Zgodnie z ordynacją podatkową dla osoby fizycznej i prawnej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia i trwa 12 miesięcy, chyba że ustawa podatkowa […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach od 01.01.2016 w pigułce!

  Na początku 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o podatkach. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych z nich.   1. Faktury korygujące przychody oraz koszty mogą być rozliczane na bieżąco (np. rabat, negocjacyjne obniżenie lub podwyższenie ceny, zwrot towaru) Zgodnie z Ustawą o CIT  z art. 15 ust. 4i Jeżeli korekta kosztu uzyskania […]

Czytaj więcej

Podatniku! Państwo nie ma pieniędzy, przygotuj się więc na bardziej wnikliwe kontrole.

  Każdy przygotowujący rozliczenia podatkowe zna dobrze rozterki, jakie nim targają. Przepis jest jeden, niejasny, za to interpretacji wiele i, niestety, często ze sobą sprzeczne. Dylematy co do ujęcia kosztów / przychodów tu dzież odliczeń podatku VAT w poprawnym okresie mogą wyciszyć dotychczasowe bez wynikowe kontrole podatkowe lub pomyślnie zakończone czynności sprawdzające, bo przecież ten […]

Czytaj więcej