Alert! ORD-U – wydłużenie terminu z 3 do 11 miesięcy!

Termin złożenia ORD-U w 2023 roku (tj. Informacji o umowach zawartych z nierezydentami) do organu podatkowego został wydłużony z 3 do 11 miesięcy.   W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023, pod poz. 422, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 16 lutego br., zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Rozporządzenie to wydłuża termin przekazania do organu podatkowego […]

Czytaj więcej

Informowanie o umowach z nierezydentami – jakie zmiany są planowane od 1 stycznia 2023 roku?

MF chce doprecyzować przepisy dotyczące przekazywania przez podatników informacji o umowach z nierezydentami urzędom skarbowym. Przepisy dotyczące obowiązku złożenia informacji o umowach z nierezydentami przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zostaną ponownie zmodyfikowane. Zmiana posiada charakter systemowy i ma za zadanie doprecyzować informacje […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś upływa termin złożenia ORD-U!

Dziś mija termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami, tj. ORD-U, dla przedsiębiorców, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 roku.   ORD-U to informacja o umowach zawartych z nierezydentami, którą należy sporządzić dla każdego nierezydenta oddzielnie. ORD-U składa się w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Dla przedsiębiorców, których rok zakończył […]

Czytaj więcej

Znów trzeba informować fiskusa o umowach z nierezydentami

Podatnicy, którzy w 2019 roku zawarli umowę z zagranicznymi podmiotami powiązanymi lub mającymi w Polsce stałą placówkę, powinni złożyć formularz ORD-U informujący o umowach z nierezydentami. Obowiązujący termin, to trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego, tj. w większości przypadków 31 marca 2020 roku.   PODSUMOWANIE: Znowelizowane regulacje ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach dochodowych wprowadzają […]

Czytaj więcej