Koniec niedzielnego i świątecznego „pocztowego” Eldorado? Możliwe, ale dla drobnego handlu jest furtka!

Regulacje wchodzące w życie od 1 lutego prawdopodobnie zdołają ograniczyć omijanie zakazu handlu w niedziele i święta, zwłaszcza w zakresie działalności pocztowej, jednak dla mniejszych sklepów znalazła się furtka – specustawa covidowa z 2020 roku.   Od lutego br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (tj. uchwalona przez Sejm […]

Czytaj więcej

Alert! Placówki handlowe z nowym obowiązkiem ewidencji przychodów ze sprzedaży

Skończą się dobre czasy dla placówek handlowych oferujących usługi pocztowe? Rząd ma kolejny pomysł na ukrócenie ich działalności.   W Dzienniku Ustaw 11 stycznia br. został opublikowany projekt rozporządzenia, który określa jak prowadzić miesięczną ewidencję przychodów potwierdzającą, że placówka oferuje usługi pocztowe i jest wyłączona z zakazu handlu – z dokumentem tym oraz etapem legislacyjnym, […]

Czytaj więcej