Specyfika pracy księgowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych,   a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

 

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

 

Kalendarz księgowego na sierpień 2020

WAŻNA DATA DLA KSIĘGOWYCH: 20.08.2020

  • Zapłata zaliczki pobranej w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych. Dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

 

Pobierz