Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji indywidualnej? Co to jest i kiedy warto o nią wystąpić?

Przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są sformułowane w sposób niejednoznaczny, co rodzi pole do różnych interpretacji. Skutkiem tego są rosnące obawy podatników i chęć zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami – stąd rosnące zainteresowanie opiniami zabezpieczającymi.   Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał 27 lutego 2024 r. opinię zabezpieczającą (nr DKP2.8082.8.2023), która została opublikowana 16 kwietnia 2024 […]

Czytaj więcej

Odsetki od odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego a PIT

Krajowa informacja Skarbowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny mówią jednym głosem: odsetki od sądownie przyznanego odszkodowania podlegają opodatkowaniu PIT w przypadku zdarzeń sprzed 1 stycznia 2021 roku.   W wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty PIT od […]

Czytaj więcej

Czy kara umowna może być kosztem podatkowym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia kosztu kary umownej do kosztów uzyskania przychodu. Co stwierdził?   Podatnik zgłosił się do KIS z wątpliwościami na temat tego, czy ponoszone przez niego wydatki na kary umowne względem kontrahenta, stanowią dochód w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem […]

Czytaj więcej

Napiwki mogą podlegać VAT!

Dyrektor KIS wydał ostatnio dwie interpretacje w sprawie napiwków. Co stwierdził w sprawie napiwków obowiązkowo doliczanych do rachunku w kontekście ich opodatkowania podatkiem VAT?   Częstą praktyką w restauracjach, barach albo innych punktach gastronomicznych, jest pozostawianie przez klientów napiwków dla obsługujących ich pracowników – zwykle kelnerów. Zdarza się również, że restauracje decydują się na obowiązkowe […]

Czytaj więcej

Doradztwo dla obcokrajowców z polskim VAT

KIS: Skoro usługi świadczone na rzecz obcokrajowców przebywających w Polsce tymczasowo nie są wykorzystywane w miejscu ich stałego zameldowania – w tym przypadku poza UE – to podlegają VAT w Polsce.   30 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.246.2023.1.PRM), w której wskazał, że doradztwo w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania […]

Czytaj więcej

Kary za brak biletu parkingowego z parkomatu – jednak z VAT!

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zweryfikował dotychczasowe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnośnie objęcia VAT-em kar parkingowych za brak biletu z parkometru. Ma to związek z wyrokiem TSUE i jest zgodne z wcześniejszym podejściem NSA.   Szef Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 maja br. (DOP7.8101.32.2023.FMLM) zmieniającej interpretację indywidulną uznał, że dodatkowa opłata za brak […]

Czytaj więcej

Obowiązkowy split payment a faktury walutowe – interpretacja indywidualna

KIS: spółka nie może zapłacić kontrahentowi ceny brutto w walucie obcej, jeśli płatność miała być realizowana z zastosowaniem mechanizmu split payment. Co powinna zrobić?   Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 27 kwietnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.105.2018.10.S.RR) stwierdził, że fakturę wystawioną w walucie można zapłacić przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Wiąże się to […]

Czytaj więcej

Organizacja imprezy firmowej a VAT

Czy wydatki na rozrywkę dla pracowników dają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?   Wyjazdy czy imprezy firmowe są jedną z możliwości nagradzania pracowników. Z całą pewnością związane z nimi wydatki nie są neutralne dla finansów firmy, także z perspektywy podatkowej. NSA wydał ostatnio kluczową interpretację przepisów dotyczących podatku VAT. Co z prawem […]

Czytaj więcej

Ważny wyrok NSA dotyczący dużych firm strefowych

Duże przedsiębiorstwa strefowe, działające w oparciu o tzw. skonwertowane stare zezwolenia, będą mogły rozliczać pomoc publiczną do końca 2026 roku, zamiast do czasu, na jaki uzyskały pierwotne zezwolenie.   9 lipca 2022 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (a wcześniej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie) zapadł wyrok potwierdzający prawo dużych przedsiębiorców, działających w specjalnych strefach […]

Czytaj więcej

Wyłączenie z kosztów podatkowych wynagrodzenia w gotówce powyżej 15 tys. zł

Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał dotychczasową linię interpretacyjną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za nieprawidłową. Stwierdził, że gotówkowa zapłata miesięcznego wynagrodzenia przekraczającego 15 tys. zł nie zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.   Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił z urzędu dotychczasową interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie z 10 marca 2017 r. o […]

Czytaj więcej