Czy da się uniknąć płacenia wysokich podatków i składek ZUS?

Jak można zracjonalizować wysokość danin podatkowych oraz ZUS-owskich, kiedy samozatrudniony przedsiębiorca nie może już korzystać z ulgi na start czy małego ZUS-u lub małego ZUS-u plus? Jakie są opcje?   Samozatrudnieni, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą bez zatrudnienia innych osób, nie mający już prawa do ulgi na start, małego ZUS lub małego ZUS plus są […]

Czytaj więcej

Czy koszty przesyłki są podstawą opodatkowania?

Co z kosztami przesyłki, jeżeli towar wysyłany jest do klienta za pośrednictwem firmy transportowej czy poczty? Czy wydatki te stanowią po stronie sprzedawcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym? I co z podatkiem VAT?   Konsumenci coraz częściej decydują się za zakup produktów on-line ze względu na konkurencyjne ceny i oszczędność czasu. Handel w internecie bardzo się […]

Czytaj więcej

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą otrzymanie zwrotu z nienależnych wpłat do PPK?

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, natomiast pracownik jest zobowiązany do odliczenia tej wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko w sytuacji wypracowania nadwyżki.   W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), nienależne wpłaty […]

Czytaj więcej

Alert! Szykują się zmiany w katalogu należności regulowanych przez mikrorachunek!

Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem wprowadzającym kolejne obowiązki dla podatników dotyczące wpłat na mikrorachunek. Co może się zmienić już od 1 września 2023 roku?   Jak wynika z opublikowanego 17 lipca br. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia […]

Czytaj więcej

Odsetki od odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego a PIT

Krajowa informacja Skarbowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny mówią jednym głosem: odsetki od sądownie przyznanego odszkodowania podlegają opodatkowaniu PIT w przypadku zdarzeń sprzed 1 stycznia 2021 roku.   W wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty PIT od […]

Czytaj więcej

Zmiany w VAT – skutki przyjęcia pakietu SLIM VAT 3

Skutki pakietu SLIM VAT 3 dla podatników podatku VAT będą najbardziej zauważalne od lipca 2023 roku, kiedy wejdzie w życie większość z nich. Co dokładnie i kiedy się zmieni?   Zapowiadane zmiany w podatku VAT, tzw. pakiet SLIM VAT 3, które miały wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku, ostatecznie w większości będą […]

Czytaj więcej

Zmiana limitu sprzedaży małego podatnika – więcej podatników skorzysta z preferencji VAT!

Od lipca 2023 roku limit małego podatnika VAT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro, czyli dla podatku dochodowego oraz dla podatku VAT będzie identyczny. Ta zmiana, to jeden z efektów wejścia w życie tzw. SLIM VAT 3.   Wzrost limitu sprzedaży małego podatnika VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro […]

Czytaj więcej

Skutki podatkowe zwrotu nienależnych składek do PPK

Jakie skutki podatkowe dla pracownika i pracodawcy ma nienależny w całości lub w części zwrot: wpłaty do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłaty rocznej? Co się dzieje w takiej sytuacji od strony podatkowej, gdy taki zwrot powstał w wyższej, niższej bądź równej kwocie od nienależnych wpłat do PPK?   Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania, […]

Czytaj więcej

Ulga na złe długi zostanie uproszczona!

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji, zgodnie z którym prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 roku podatnicy nie będą musieli składać załącznika do zeznania o szczegółach dotyczących tzw. ulgi na złe długi.   Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji skierowany do Sejmu 25 sierpnia br. (a dokładniej „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj więcej

„Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” w świetle polskiego prawa i najnowszej wykładni TSUE

Pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” budzi wiele sporów i wątpliwości, jeśli chodzi o prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług, a w konsekwencji także kraju, w którym świadczenia podlegają opodatkowaniu VAT. Jak jest ono rozumiane w polskim prawie, a jak przez TSUE?   Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia […]

Czytaj więcej