Zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego za 2023 rok dotyczą czterech obszarów: wzrostu limitów odliczeń dla niektórych preferencji i ulg, rozliczenia dochodów z najmu przez małżonków, ulgi na dziecko oraz ulgi rehabilitacyjnej. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok można dokonać do 30 kwietnia 2024 roku. Od 15 lutego na stronie internetowej e‑urzędu skarbowego (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/) dostępny jest e-pit, czyli przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli podatnicy, którzy składają zeznanie PIT‑37 oraz PIT‑38, do 30 kwietnia nie zaakceptują przygotowanego przez KAS zeznania, to zostanie ono złożone automatycznie. Warto jednak zweryfikować dane, szczególnie pod kątem możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, wobec których ustawodawca w tym roku wprowadził kilka zmian.

 

Jakie ulgi i zwolnienia podatkowe przysługują podatnikom w 2024 roku?

Pełną listę zwolnień, ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych można znaleźć na rządowej witrynie przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową pt. Ulgi, odliczenia i zwolnienia (podatki.gov.pl). Zmiany w rozliczeniu za 2023 rok dotyczą:

  • wzrostu limitów odliczeń dla niektórych preferencji i ulg,
  • rozliczenia dochodów z najmu przez małżonków,
  • ulgi na dziecko,
  • ulgi rehabilitacyjnej.

 

Wzrost limitu odliczeń dla niektórych preferencji i ulg

W rozliczeniach za 2023 rok nastąpił wzrost limitu dla niektórych preferencji i ulg, podany poniżej.

  1. Osoby należące do związków zawodowych, które opłacają składki członkowskie samodzielnie, lub którym potrąca je płatnik, będą mogły skorzystać z wyższej kwoty odliczenia – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia za rok podatkowy 2023 wynosi 840 zł.
  2. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023, limit ulgi z tytułu wpłat na IKZE zwiększył się i wynosi 8 322 zł dla osób zatrudnionych oraz 12 483 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  3. Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym mogą rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne poprzez odliczenie ich od dochodu, lub zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu, do kwoty 10 200 zł (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023).

 

Rozliczenie dochodów z najmu przez małżonków

Od 1 stycznia 2023 roku przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane jedynie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930), małżonkowie wspólnie rozliczający przychód z najmu prywatnego będą mogli skorzystać z limitu 200 tys. zł I progu przychodów dla niższej stawki podatku.

 

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko, tak zwana ulga prorodzinna, stanowi jedno z najbardziej popularnych odliczeń podatkowych. W rozliczeniu za 2023 rok zmiana dotyczy likwidacji limitu dochodów dla rodziców (opiekunów) niepełnosprawnego dziecka. Zgodnie z art. 27f ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, limit dochodów nie dotyczy podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka, które posiada:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
  2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę socjalną;
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Zmiana ta oznacza, że rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka będą mogli skorzystać z ulgi wynoszącej 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie), niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

 

Ulga rehabilitacyjna

Zmiana w uldze rehabilitacyjnej dotyczy poszerzenia grona podatników, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, które mogą z niej skorzystać. Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy zaliczani do I grupy podatkowej (w rozumieniu przepisów ustawy od spadków i darowizn) będą mogli korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to poszerzenie dotychczasowego grona osób uprawnionych o: dziadków (w stosunku do niepełnosprawnych wnuków) i wnuków (w stosunku do niepełnosprawnych dziadków).

 

 UWAGA! Podatnicy, którzy nie uwzględnili ww. zmian i już złożyli swoje deklaracje podatkowe za rok 2023, mogą dokonać korekty rozliczenia podatku za pośrednictwem np. e-Urzędu Skarbowego.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj