Jakie zmiany są szykowane w podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki?

Choć wciąż trwają konsultacje z organizacjami rynkowymi na temat zmian w podatku Belki (od zysków kapitałowych), minister finansów uchylił dziś rąbka tajemnicy odnośnie szczegółów planowanych zmian. Na co należy się przygotować?

 

Szef resortu finansów Andrzej Domański podał 25 marca br. w mediach jaki ma być kierunek zmian w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Planowane jest wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodów z lokat o zapadalności powyżej roku, których wartość wynikałaby z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP. Założenia mają również dotyczyć inwestycji w akcje, obligacje i TFI, z małą różnicą – kwota wolna byłaby iloczynem 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

Obecnie projekt ustawy nie został jeszcze ujawniony. Minister zapewnia, że wciąż trwają konsultacje z organizacjami rynkowymi i szczegółowy kształt przepisów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

 

 Czym jest podatek od zysków kapitałowych?
Podatek od zysków kapitałowych, inaczej tzw. podatek Belki (od nazwiska ówczesnego Ministra Finansów Marka Belki), to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który został wprowadzony w 2002 r., uregulowany przepisami art. 30a oraz art. 30b ustawy o podatku od osób fizycznych. Stawka podatku wynosi 19%. Jest naliczany w związku z uzyskiwaniem: (1) odsetek od lokat, kont oszczędnościowych oraz obligacji; (2) przychodów z tytuły zbycia akcji czy instrumentów pochodnych, wypłaconej dywidendy, udziału w funduszach inwestycyjnych. Zazwyczaj podatek ten jest pobierany automatycznie przez banki lub instytucje finansowe, które odprowadzają go do organów podatkowych. Natomiast w przypadku przychodów osiągniętych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz udziałów, obowiązuje samodzielne rozliczenie podatku przez inwestora.

 

Co czeka inwestorów i oszczędzających?

Z zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego wynika, że w przypadku lokat planowane jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku jako iloczynu 100 tys. zł i stopy depozytowej NBP z III kwartału roku poprzedzającego. Na ten moment stopa depozytowa wynosi 5,25%, więc kwota wolna od podatku kształtowałaby się na poziomie 5 250 zł. Zgodnie z założeniami nowe zasady byłyby dedykowane jedynie dla lokat bankowych trwających co najmniej rok.

Jeśli chodzi o dochody z innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach, nie obowiązywałby limit czasowy. Kwota wolna byłaby wyliczona również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika. Wiadomo, że mnożnik nie będzie niższy niż 2,5%, co oznacza, że minimalna kwota wolna to 2 500 zł.

Co więcej, podatnicy będą mogli skorzystać jednocześnie z obu limitów – osobno dla oszczędności w formie lokat i osobno dla inwestycji rozliczanych w rocznym zeznaniu PIT-38, tzw. z giełdy.

 

 Jakie są najważniejsze założenia zmian w podatku Belki?
– Kwota wolna od podatku w wysokości iloczynu 100 000 zł i stopy depozytowej NBP lub mnożnika.
– Minimalna wartość mnożnika: 2,5%.
– Lokaty o terminie wymagalności powyżej 1 roku, przy czym inwestycje w akcje nie byłyby ograniczone limitem czasowym.
– Możliwość skorzystania z obu limitów – zachęta do jednoczesnego lokowania oszczędności zarówno na giełdzie, jak i w lokatach.

 

Kiedy zmiany w podatku Belki wejdą w życie i jaki jest ich cel?

Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Ich głównym założeniem jest stworzenie środowiska przyjaznego oszczędzaniu oraz zachęta do inwestowania długoterminowego. Zmiany w podatku Belki nie objęłyby wszystkich inwestorów indywidualnych, jednak – jak zapowiada ustawodawca – ma to być krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o budowanie oszczędności Polaków.

 

źródło: PAP, SII

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj