Kto musi dokonać korekty rocznej za 2015 rok?!

Beautiful business woman calculates tax at desk in office

 


W dniu
25 lutego 2016 r. minął termin złożenia deklaracji za styczeń, w której należy dokonać korekty rocznej za 2015 r.

 

 

 

Tego typu korekty mają obowiązek przeprowadzić ci podatnicy, którzy w 2015 roku stosowali proporcję oraz zmienili przeznaczenie środków trwałych.

Korektę roczną muszą przeprowadzić wszyscy podatnicy, którzy w 2015 roku ustalali prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie proporcji. Są to wszyscy ci podatnicy, którzy mogą dokonywać zakupów wykorzystywanych do wykonywania zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – czyli opodatkowanych podatkiem VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje – to jest zwolnionych z podatku VAT, a tym samym nie są w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje im prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Korekty rocznej muszą także dokonać ci podatnicy, którzy w 2015 roku lub wcześniej powrócili do statusu podatnika zwolnionego z podatku VAT lub utracili prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT bądź też dobrowolnie z niego zrezygnowali.

Korektę należy dokonać w deklaracji podatkowej, którą się składa za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest dana korekta. Tak więc dla podatników rozliczających się miesięcznie będzie to deklaracja za miesiąc styczeń, natomiast dla podatników rozliczających się kwartalnie będzie to deklaracja za I kwartał.

Jakie zmiany zaszły w podatkach? Do czego i kiedy będą miały zastosowanie nowe zasady korekty kosztów i przychodów? Które deklaracje, oświadczenia i zeznania mają nowe wzory?

Poszukujesz informacji na te inne tematy związane z podtakami? Zajrzyj  >>TUTAJ!<<

Anna Ślasa
Menedżer

Zobacz także

Skomentuj