Alert! Skarbówka łatwiej zajmie prywatny majątek podatnika?

Trwają prace nad ustawą, która zagwarantuje fiskusowi prawo do tymczasowego zajmowania ruchomości podatnika i rozporządzania nimi jak właściciel.   Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że zajęciu na 96 godzin będą mogły podlegać m.in. należące do podatnika: meble, […]

Czytaj więcej

Alert! Wzrost odsetek w obrocie gospodarczym po podniesieniu stopy referencyjnej NBP

Po podniesieniu stopy referencyjnej NBP wzrosły odsetki ustawowe oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Od kiedy i ile obecnie wynoszą?   W związku z podwyższeniem stopy referencyjnej NBP z (0,1% do 0,5%) zmianie uległa wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie: od 7 października 2021 roku odsetki ustawowe (kapitałowe) wynoszą 4,00%, od 7 października […]

Czytaj więcej

Alert! Nowe zasady komunikacji między US a podatnikami od 5 października 2021!

Automatyczne pisma i kwalifikowana pieczęć elektroniczna zamiast podpisu pracownika urzędu.   Zgodnie z ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych od 5 października 2021 roku sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego. Pisma generowane automatycznie nie wymagają opatrzenia pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego […]

Czytaj więcej

Alert! Zmiana wzorów deklaracji akcyzowych!

Są nowe wzory deklaracji akcyzowych – umożliwią m.in. wnioskowanie o nadpłatę akcyzy przy składaniu korekty rozliczeń. Co jeszcze się zmieni?   MFFiPR opublikowało projekt rozporządzenia z nowymi wzorami deklaracji akcyzowych. Z dokumentu wynika, że będzie można jednocześnie wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz zniknie problem związany z wykazywaniem w deklaracjach miesięcznych wyrobów wolnych od podatku […]

Czytaj więcej

Alert! Pamiętaj o zgłoszeniu zmiany urzędu skarbowego!

Do 15 października br. trzeba zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie, jeżeli zmiana właściwości urzędu skarbowego dla danego podatnika ma nastąpić od 1 stycznia 2022 roku!   Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe oraz ci, którzy od przyszłego roku stracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane […]

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 – co się zmieni dzień po ogłoszeniu nowych przepisów?

Jakie zmiany w SLIM VAT 2 wejdą w życie po dniu ogłoszenia? Poniżej kluczowe informacje w telegraficznym skrócie. Prezydent 19 sierpnia br. podpisał Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Obecnie oczekuje ona na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja w większości […]

Czytaj więcej

Interpretacja KIS: Sprzedaż wysyłkową wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT

Pytanie podatnika: Czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT należy wliczać sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?   Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na interpretację indywidualną dotyczącą tego, czy podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rachunkowości

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy, który ma wprowadzić zmiany m.in. w rachunkowości, CIT, KRS, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jakie to zmiany?   Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy, z którym można się zapoznać tutaj >>, to przede wszystkim: możliwość podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu (pod warunkiem, że pozostali go do tego upoważnią poprzez […]

Czytaj więcej

Alert! Zwrot podatku VAT w e-commerce – jest rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie określające zasady zwrotu VAT dla polskich podatników, którzy występują z wnioskami o zwrot podatku VAT w innym państwie UE, niż Polska.   Opublikowane 9 sierpnia br. rozporządzenie zawiera wykaz informacji, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej oraz sposób opisu niektórych informacji.   Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego […]

Czytaj więcej

Wzrost stawek maksymalnych dla podatków i opłat lokalnych

Od 2022 roku wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, czyli między innymi podatku od nieruchomości, od środków transportu czy opłaty reklamowej. Czemu i komu to zawdzięczamy?   W ubiegły poniedziałek, tj. 9 sierpnia br. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów dot. górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. […]

Czytaj więcej