Alert! Odsetki ustawowe i podatkowe znów w górę po decyzji RPP

Radykalna podwyżka stóp procentowych po kwietniowej decyzji RPP. Główna stopa – referencyjna – wzrasta od 7 kwietnia br. do 4,5%. Co to oznacza dla odsetek ustawowych i podatkowych?   Stopa referencyjna od 7 IV 2022 r. wynosi 4,5%. Do tej wartości zostanie dodane: 3,5 punktów procentowych w przypadku odsetek od sumy pieniężnej (art. 359 § […]

Czytaj więcej

Alert! Termin złożenia informacji CIT-ST upływa 31 marca czy 30 czerwca 2022 roku?

Trwają uzgodnienia odnośnie ew. wydłużenia terminu dla kwartalnej informacji CIT-ST przypadającej na 31 marca br., po ubiegłotygodniowym wydłużeniu terminów sprawozdawczych dla podatników CIT. Przypominamy, że według najnowszych zmian art. 28 CIT (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) podatnicy CIT posiadający zakłady (oddziały) podlegające pod różne jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek złożenia informacji CIT-ST w terminie do 31 […]

Czytaj więcej

Alert! PIT-28, PIT-28S, TPR-C, IFT-1R za 2021 rok – zbliża się termin złożenia!

W najbliższy poniedziałek mija ważny deadline dla kilku grup podatników! Sprawdź czy o wszystkim pamiętasz!   PIT-28 i PIT-28S wraz z załącznikami za 2021 rok składa się w terminie 15-28 lutego 2022 roku (termin ten jest krótszy, niż w przypadku większości zeznań). Jak informuje resort finansów, „zeznanie to można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot […]

Czytaj więcej

Alert! Placówki handlowe z nowym obowiązkiem ewidencji przychodów ze sprzedaży

Skończą się dobre czasy dla placówek handlowych oferujących usługi pocztowe? Rząd ma kolejny pomysł na ukrócenie ich działalności.   W Dzienniku Ustaw 11 stycznia br. został opublikowany projekt rozporządzenia, który określa jak prowadzić miesięczną ewidencję przychodów potwierdzającą, że placówka oferuje usługi pocztowe i jest wyłączona z zakazu handlu – z dokumentem tym oraz etapem legislacyjnym, […]

Czytaj więcej

CIT – zmiana terminu składania informacji CIT-ST

CIT-ST od 2022 roku należy składać tylko raz – do 31 marca każdego roku wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.   Informację CIT-ST składają do urzędu skarbowego podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby.   Dotychczas informacja CIT-ST była składana: w terminie wpłat zaliczek miesięcznych […]

Czytaj więcej

Tarcza Antyinflacyjna – jakie stawki obowiązują na energię i paliwa?

Jakie stawki podatków i akcyzy wprowadziła Tarcza Antyinflacyjna oraz rozporządzenie dotyczące VAT odnośnie energii i paliw? Jakie stawki i do kiedy będą obowiązywały?   W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, tzw. Tarczę Antyinflacyjną, zwalniającą z akcyzy dostawę energii elektrycznej oraz wyłączającą sprzedaż paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Co to oznacza dla sprzedawców paliw i energii […]

Czytaj więcej

WHT – zmiany poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2022

Koniec odroczenia części przepisów z zakresu WHT wprowadzonych dwa lata temu oraz start mechanizmu „WHT refund”.   Zasadniczo zmiany zasad pobierania WHT od wypłat dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz płatności na rzecz zagranicznych podmiotów, zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, jednak część zmienionych przepisów była odraczana aż do 31 grudnia 2021 roku – dokładniej: […]

Czytaj więcej

Alert! Exit tax później o dwa lata!

MF opublikowało rozporządzenie odraczające wprowadzenie Exit tax do końca listopada 2023 roku.   Podatnik PIT, który w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2023 roku przeniesie za granicę majątek o wartości ponad 4 mln zł, będzie mógł zapłacić daninę od niezrealizowanych zysków do końca 2023 roku, a nie do końca 2021 roku. […]

Czytaj więcej

Alert! TAX FREE – rejestracja na PUESC tylko do 31 grudnia 2021!

Chcesz dokonywać dostawy towarów podróżnym od nowego roku i korzystać z TAX FREE? Zarejestruj się na PUESC do końca grudnia!   Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać elektroniczny obieg dokumentów na potrzeby TAX FREE. W związku z powyższym sprzedawca, który zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym począwszy od 1 stycznia 2022 roku, musi […]

Czytaj więcej

INTRASTAT – od 22 grudnia zmiana przepisów w zgłoszeniach INTRASTAT!

Znasz trzy najnowsze zmiany w zgłoszeniach INTRASTAT, wchodzące w życie już 22 grudnia 2021 roku?   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy o zgłoszeniach INTRASTAT. Część regulacji została przeniesiona z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianami wynikającymi przede wszystkim ze zmian prawa unijnego. Jakie to zmiany? Obowiązek […]

Czytaj więcej