Alert! Ważne terminy w VAT, CIT i PIT (działalność) do końca lipca 2023

W najbliższych dniach upływają ważne terminy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przypominamy kluczowe daty zapadające we wtorek 25 lipca oraz w poniedziałek 31 lipca.   Do 25 lipca br. (wtorek): złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za 6/2023 zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za 6/2023 zapłata VAT za II kwartał i przesłanie pliku JPK_V7K za […]

Czytaj więcej

Alert! CIT-8 do 30 czerwca!

Tylko do 30 czerwca br. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają czas na złożenie e-deklaracji CIT-8 w nowej wersji, tj. 32, za rok 2022.   Obowiązek złożenia formularza CIT-8 ciąży na wszystkich podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych, poza podmiotami zwolnionymi, wskazanymi w art. 6 ust. 1 ustawy o CIT.   CIT-8 za poprzedni […]

Czytaj więcej

Alert! Do 30 czerwca złóż oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego!

Które jednostki nie mają obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego? Jaki obowiązuje limit przychodów?   Przypominamy, że kierownik jednostki (spółki cywilnej, jawnej osób fizycznych lub partnerskiej) składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż […]

Czytaj więcej

Alert! OPP – aktualizacja rachunków bankowych do 30 czerwca 2023!

Przypominamy o konieczności aktualizacji rachunków bankowych przez OPP w terminie do końca czerwca 2023 roku.   Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą w bieżącym roku otrzymać środki z PIT powinny (1,5% podatku PIT), powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny numer swojego rachunku bankowego – zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy w sprawie korzystania z e-US

MF przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Jakie zmiany planuje resort?   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 maja br. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (pozycja w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów: 733). Rozporządzenie to: wdraża w aplikacji e-US – konto jednostki organizacyjnej, umożliwiające załatwienie […]

Czytaj więcej

Alert! Weszły w życie dwa nowe rozporządzenia MF w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika CIT i PIT podatku u źródła

Ministerstwo Finansów wydało nowe rozporządzenia określające sposób przesyłania elektronicznie oświadczeń przez płatników CIT i PIT podatku u źródła.   Wydanie nowych rozporządzeń było konieczne, ponieważ dotychczas obowiązujące rozporządzenia zawierały zbędne od początku 2023 roku przepisy dotyczące oświadczenia emitenta obligacji. Oświadczenie, tak jak do tej pory, będzie należało podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłać za pośrednictwem strony […]

Czytaj więcej

Dziś Międzynarodowy Dzień Księgowego

Celebrujemy święto księgowych – będących filarem rozwoju biznesu na całym świecie!   Dziś Dzień Księgowego – święto z liczbami w tle, u nich segregatory i faktury stoją grzecznie w rzędzie. W kalkulacjach, tabelach, zestawieniach i raportach, Księgowi odnajdują piękno, niezwykłe w swojej formie.   Balansują na krawędzi zysków i strat, Dbają o każdy grosz, aby […]

Czytaj więcej

Alert! Nowe obowiązki w zakresie VAT dla dostawców usług płatniczych

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z 14 kwietna 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie VAT dla dostawców usług płatniczych.   Celem ww. ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 roku, […]

Czytaj więcej

Alert! Mniej barier dla przedsiębiorców – weszła w życie nowa ustawa! Co ma się dzięki niej zmienić?

Od 12 maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które mają zlikwidować określone bariery administracyjne i prawne stojące przed obywatelami, w tym przedsiębiorcami, oraz zmniejszyć obciążenia podatkowe, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności.   Ustawa z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803), […]

Czytaj więcej

Moment rozliczenia straty podatkowej za 2022 rok – interpretacja MF

Czy Spółka może dokonać odliczenia straty za rok ubiegły w zaliczkach na podatek dochodowy począwszy od marca 2023 r., po złożeniu deklaracji podatkowej CIT za 2022 rok?   MF opublikowało 21 marca br. korzystną dla podatników interpretację, w której stwierdza, że podatnik może już od początku roku rozliczać stratę za rok ubiegły – już na […]

Czytaj więcej