Zmiana siedziby spółki - procedura zgłoszenia do urzędu skarbowego

Spółka zmieniła siedzibę? Sprawdź jakich formalności musisz dopełnić, aby prawidłowo zgłosić zmianę siedziby do urzędu skarbowego.

 

W przypadku zmiany siedziby spółka ma obowiązek dokonania zgłoszenia tej zmiany w KRS, zaś urząd skarbowy jest powiadamiany przez sąd. Należy jednak złożyć zawiadomienie o zmianie danych uzupełniających, które nie są objęte wpisem do KRS. Do danych takich należą:

  • miejsce prowadzenia działalności
  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej.

 

Aby prawidłowo zgłosić zmianę siedziby spółki do urzędu skarbowego, należy zgłosić rozpoczęcie działalności pod nowym adresem i ewentualnie zakończenie działalności pod starym. Używamy do tego formularza NIP-8, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/NIP-8(2)_v1-1E.pdf

Zawiadomienie to powinno być złożone w ciągu 7 dni od dnia rejestracji zmiany siedziby spółki w KRS.

 

W przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego zgłoszenie składa się do nowego urzędu. Należy też przygotować zgłoszenie VAT-R, w którym wskażemy okoliczności określające obowiązek podatkowy oraz jakie deklaracje będą składane w zakresie podatku VAT.

 

Poniżej link do formularza:

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/VAT-R(13)_v1-2E.pdf

Na złożenie VAT-R również mamy 7 dni od wpisu do KRS.

 

Podatek u źródła – pobór podatku, zwolnienia, certyfikat rezydencji >> Dowiedz się więcej! 

 

Należy również pamiętać o tym, że deklaracja VAT za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana siedziby powinna zostać złożona już do nowego urzędu skarbowego, zgodnego z nową siedzibą spółki.

 

______________

Podstawa prawna:

Art. 9 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869)

Zobacz także

Skomentuj