Dziś Międzynarodowy Dzień Księgowego

Celebrujemy święto księgowych – będących filarem rozwoju biznesu na całym świecie!   Dziś Dzień Księgowego – święto z liczbami w tle, u nich segregatory i faktury stoją grzecznie w rzędzie. W kalkulacjach, tabelach, zestawieniach i raportach, Księgowi odnajdują piękno, niezwykłe w swojej formie.   Balansują na krawędzi zysków i strat, Dbają o każdy grosz, aby […]

Czytaj więcej

Obowiązkowy split payment a faktury walutowe – interpretacja indywidualna

KIS: spółka nie może zapłacić kontrahentowi ceny brutto w walucie obcej, jeśli płatność miała być realizowana z zastosowaniem mechanizmu split payment. Co powinna zrobić?   Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 27 kwietnia 2023 roku (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.105.2018.10.S.RR) stwierdził, że fakturę wystawioną w walucie można zapłacić przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Wiąże się to […]

Czytaj więcej

Flash news – podsumowanie maja 2023 na blogach księgowym i kadrowym Grant Thornton

Zapraszam na podsumowanie maja 2023 roku na blogu księgowym oraz kadrowym ekspertów Grant Thornton – miesiąca przedwyborczych obietnic, nieobojętnych dla gospodarki i rynku pracy.   Za nami maj – miesiąc, który bez wątpienia zapisze się w pamięci jako ten, w którym partie otworzyły swoje worki z przedwyborczymi obietnicami. A co takiego wydarzyło się, co może mieć […]

Czytaj więcej

Rozpoczyna się współpraca podatkowa między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Podpisanie deklaracji o zacieśnieniu współpracy podatkowej stało się faktem – dokument parafowali ministrowie finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.   Magdalena Rzeczkowska, minister finansów Polski oraz jej odpowiednik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Mohamed bin Hadi Al Hussaini, podczas spotkania w Abu Dhabi podpisali wzajemną deklarację o pogłębionej współpracy między administracjami publicznymi obu państw w […]

Czytaj więcej

Alert! Nowe obowiązki w zakresie VAT dla dostawców usług płatniczych

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z 14 kwietna 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie VAT dla dostawców usług płatniczych.   Celem ww. ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 roku, […]

Czytaj więcej

Firmy pomagające Ukrainie skorzystają z podwójnej ulgi podatkowej!

Podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie. Mogą także odliczyć je od dochodu.   Polskie firmy mocno zaangażowały się w pomoc obywatelom Ukrainy. W związku z tym mogą zaliczyć darowizny do kosztów oraz skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi podlegającej odliczeniu od dochodu. Z przepisów wynikających ze specustawy o pomocy […]

Czytaj więcej

Brytyjski podatek odpowiada unijnemu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że brytyjski VAT nie powinien być traktowany w Polsce ani jako przychód, ani jako koszt podatkowy, tylko jak podatek od towarów i usług. Od momentu wejścia brexitu skarbówka w Polsce stoi na stanowisku, że do podatku rozliczanego w Wielkiej Brytanii nie stosuje się polskich ustaw o podatku dochodowym (w odniesieniu do […]

Czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 roku

Jakie konsekwencje dla obowiązków podatkowych polskich przedsiębiorców przyniesie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, w kontekście m.in. raportowania schematów podatkowych, białej listy czy cen transferowych?   1 lipca 2023 r. ma zostać odwołany stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce od 16 marca 2022 r. (został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej

Wstępne dane GUS o PKB Polski w I kw. 2023 roku pokazują spadek, ale ekonomiści zaskoczeni in plus!

GUS: Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 8,8% w analogicznym okresie 2022 r.   W I kwartale 2023 r. PKB Polski spadł o 0,2 proc. rok do roku — podał we wtorek rano Główny Urząd Statystyczny […]

Czytaj więcej

Alert! Mniej barier dla przedsiębiorców – weszła w życie nowa ustawa! Co ma się dzięki niej zmienić?

Od 12 maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które mają zlikwidować określone bariery administracyjne i prawne stojące przed obywatelami, w tym przedsiębiorcami, oraz zmniejszyć obciążenia podatkowe, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności.   Ustawa z 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803), […]

Czytaj więcej