SLIM VAT 2 - jakie zmiany od 1 października 2021?

Weszły w życie kluczowe zmiany w rozliczeniach z zakresu VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 2! To m.in. zmiany w uldze na złe długi, transakcjach łańcuchowych czy odliczeniach VAT przy korekcie w JPK_V7, ale nie tylko. Sprawdź naszą checklistę!

 

Pakiet SLIM VAT 2, to cały szereg zmian w rozliczeniach dotyczących podatku VAT. Pierwsze nowości zaczęły obowiązywać jeszcze we wrześniu (pisaliśmy o tym tutaj >>), jednak zasadniczo SLIM VAT 2 wszedł w życie 1 października 2021 roku. Poniżej kluczowe informacje w telegraficznym skrócie.

 

Zmiany, jakie wprowadza SLIM VAT 2 od 1 października 2021

 • Możliwość odliczenia VAT przy korekcie rozliczeń VAT w JPK_V7 za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, a także za jeden z trzech okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym powstało to prawo.
 • Możliwość uwolnienia środków z zamykanego rachunku VAT poprzez tzw. rachunek techniczny.
 • Wydłużenie terminu zgłoszenia VAT-26 (o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej) z 7 dni, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
 • Zastosowanie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla dostawy nieruchomości – po wejściu w życie pakietu Slim VAT 2 zwolnienie to nie będzie uzależnione od złożenia dodatkowo zgodnego oświadczenia stron transakcji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, o ile w akcie notarialnym zostanie zawarty odpowiedni zapis.
 • Określenie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w transakcjach łańcuchowych – w przypadku towarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 – wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa UE na terytorium innego państwa UE przez:
  • pierwszego dostawcę – wówczas wysyłkę lub transport należy przyporządkowywać dostawie,
  • ostatniego nabywcę – wówczas wysyłkę lub transport należy przyporządkowywać dostawie dokonanej do tego nabywcy.
 • Zmiany w uldze na złe długi:
  • możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku transakcji B2C (z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz podatnikami zwolnionymi z VAT, w sytuacji potwierdzenia wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego na poziomie krajowym lub gdy wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość konsumencka;
  • wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura;
  • uchylenie warunku, zgodnie z którym dłużnik nie może znajdować się w trakcie: postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji, w dniu dostawy towarów lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu zastosowania ulgi, a także wymóg, że dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT.

 

źródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1626

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie VAT i pozostałych podatków skorzystaj z usług doradców podatkowych Grant Thornton >> 

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton, The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj