W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji, zgodnie z którym prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 roku podatnicy nie będą musieli składać załącznika do zeznania o szczegółach dotyczących tzw. ulgi na złe długi.

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji skierowany do Sejmu 25 sierpnia br. (a dokładniej „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”), zgodnie z którym przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi zostaną uproszczone. W praktyce oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać załącznika do zeznania o szczegółach dotyczących tzw. ulgi na złe długi. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w ustawach o podatkach CIT i PIT. Nowelizacja ustawy powinna wejść w życie z początkiem 2023 roku.

 

Jakie regulacje zawiera sierpniowa nowelizacja dotycząca ulgi na złe długi?

Projekt, który jest już w Sejmie, zakłada uchylenie art. 18f ust. 19 ustawy CIT i odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy o PIT, które stanowią, że podatnik dokonujący odpowiednich zwiększeń/zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności albo zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że „Oznacza to rezygnację z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, co pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników”.

Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji ustawy dotyczące ulgi na złe długi, będą mieć charakter doprecyzowujący. Autorzy projektu wskazują, chodzi przede wszystkim o eliminację ewentualnych wątpliwości przy rozliczaniu złych długów w zeznaniu.

 

Czym resort finansów uzasadnia planowane zmiany w uldze na złe długi?

Ustawodawca wskazuje, że proponowane zmiany wynikają z faktu, że niezależnie od obowiązków związanych z zeznaniem, podatnik i tak jest zobowiązany do udowodnienia wysokości wierzytelności i długów mających wpływ na podstawę opodatkowania.

Większość nowych przepisów związanych z ulgą na złe długi ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj