Czy pracodawca może odliczyć VAT od okularów dla pracownika i zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych?

Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika, a sfinansowanych przez firmę? Czy może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP)?   Prawo pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z nich jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki […]

Czytaj więcej

Jak dokonać aktualizacji polityki rachunkowości w przypadku wystąpienia takiej konieczności??

Co powinna zawierać polityka rachunkowości? Kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie i aktualizację? Jakie są zasady dotyczące zmiany polityki rachunkowości i jak się takie modyfikacje wprowadza?   Posiadanie opisu przyjętych zasad rachunkowości, zwanego polityką rachunkowości, jest obowiązkiem podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe – niezależnie od ich wielkości i stosowanych uproszczeń. Ustawa o rachunkowości i ustawy […]

Czytaj więcej

Reklamacja – kiedy należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?

Jakie są zasady rozliczania korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Kiedy należy skorygować transakcję WNT?   W ramach transakcji nabycia towarów od kontrahentów unijnych dochodzi czasami do zdarzeń skutkujących koniecznością skorygowania podstawy opodatkowania. Przyczyny zmiany podstawy opodatkowania mogą być różne – począwszy od udzieleniu rabatu po zwrot towaru. Dla podatników wiąże się to często z problemem dotyczącym […]

Czytaj więcej

Organy podatkowe wymagają od podatników przesłania dodatkowych plików JPK!

Kiedy, od kogo i jakich dodatkowych plików JPK może żądać fiskus? Co obejmuje JPK na żądanie i ile czasu ma podatnik na jego przekazanie? Co grozi za niedostarczenie JPK na żądanie?   Obowiązkowo wysłane JPK_VAT ostatnimi czasy bywają niewystarczające dla fiskusa. Według statystyk organy podatkowe w 2023 roku pobrały od podatników prawie 15 tys. innych […]

Czytaj więcej

Zwrot nadpłaty podatku PIT (automatyczny) w 2024 roku – co warto wiedzieć?

Ile czeka się na zwrot nadpłaty? Kto może liczyć na szybszy zwrot nadpłat podatku?   Efektem wypełnionego rozliczenia rocznego PIT jest kwota nadpłaty albo niedopłaty podatku dochodowego. Jeśli chodzi o nadpłatę podatku, to zgodnie z  art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji Podatkowej, urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni […]

Czytaj więcej

Kasowy PIT dla przedsiębiorców – znamy szczegóły projektu ustawy!

Wkrótce część przedsiębiorców będzie mogła rozliczać PIT dopiero wtedy, gdy dostanie zapłatę od kontrahenta, a nie – jak to jest obecnie – po wystawieniu faktury za towar lub usługę. Kto dokładnie i od kiedy?   Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt nowelizacji mającej wprowadzić kasowy PIT. Głównym celem kasowego PIT jest zmiana zasad momentu powstania […]

Czytaj więcej

Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji indywidualnej? Co to jest i kiedy warto o nią wystąpić?

Przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są sformułowane w sposób niejednoznaczny, co rodzi pole do różnych interpretacji. Skutkiem tego są rosnące obawy podatników i chęć zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami – stąd rosnące zainteresowanie opiniami zabezpieczającymi.   Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał 27 lutego 2024 r. opinię zabezpieczającą (nr DKP2.8082.8.2023), która została opublikowana 16 kwietnia 2024 […]

Czytaj więcej

Czy da się uniknąć płacenia wysokich podatków i składek ZUS?

Jak można zracjonalizować wysokość danin podatkowych oraz ZUS-owskich, kiedy samozatrudniony przedsiębiorca nie może już korzystać z ulgi na start czy małego ZUS-u lub małego ZUS-u plus? Jakie są opcje?   Samozatrudnieni, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą bez zatrudnienia innych osób, nie mający już prawa do ulgi na start, małego ZUS lub małego ZUS plus są […]

Czytaj więcej

Prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym

Jak wygląda prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym? Jak rozumiana jest definicja jednostki powiązanej w UoR, MSR czy na gruncie przepisów podatkowych?   Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR), jednostki powiązane mają obowiązek wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. W bilansie podmiot powinien wyodrębnić salda aktywów i rozrachunków, w rachunku zysków i strat – przychody […]

Czytaj więcej

MF chce wprowadzić globalny podatek minimalny BEPS 2.0

Kogo obejmą projektowane przepisy ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym i kiedy?   Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład dużych międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych – wynika z opisu ww. projektu zamieszczonego 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe regulacje mają zostać przyjęte przez […]

Czytaj więcej