Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług, to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Jak postąpić w przypadku błędnego kodu GTU w ewidencji faktury?

 

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do sporządzania i przesyłania pliku JPK VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W ramach tego obowiązku powinni wskazywać w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej plików JPK VAT kody GTU – gdy sprzedawany towar lub usługa podlegają obowiązkowi oznaczenia. Do oznaczenia transakcji odpowiednim symbolem GTU zobowiązany jest sprzedawca. Oznacza to, że tylko na nim (nie na nabywcy towaru/usługi) spoczywa obowiązek wskazywania odpowiedniego symbolu GTU w plikach JPK. Kody GTU nie są obowiązkowym elementem faktury i nie ma wymogu umieszczania ich na fakturze.

 

Kiedy trzeba dokonać korekty błędnego GTU w JPK VAT?

Konieczność skorygowania błędnego kodu GTU może się pojawić, gdy w części ewidencyjnej:

  • w ogóle nie wskazano kodu GTU,
  • podano kod GTU mimo braku takiego obowiązku,
  • podano niewłaściwe oznaczenie kodu GTU.

W powyższych sytuacjach należy dokonać korekty oznaczeń GTU. Jeśli korekta nie wpłynie na wysokość kwot podatku należnego, dokonuje się korekty jedynie w części ewidencyjnej.

 

Sprawdź także inne artykuły dotyczące GTU: >> Oznaczasz w JPK VAT7 kodem GTU towar lub usługę, choć nie musisz? Spodziewaj się 500 zł kary << lub >> Odczarowujemy kody GTU i inne symbole z nowego pliku JPK! <<.

 

Jak skorygować błędny kod GTU w JPK VAT?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że korekty błędnych oznaczeń kodami GTU dokonuje się na dwa poniższe sposoby, tj. poprzez:

  1. całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
  2. pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU”.

 

Ile czasu ma sprzedawca na skorygowanie błędnego kodu GTU?

Podatnik ma 14 dni od dnia stwierdzenia błędów w przesłanej ewidencji na jej skorygowanie. Dodatkowo organy podatkowe mają możliwości dyscyplinujące podatników do skorygowania ewidencji. Przede wszystkim naczelnik urzędu skarbowego może wezwać podatnika do skorygowania stwierdzonych w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (art. 109 ust. 3f ustawy o VAT). W takiej sytuacji podatnik otrzyma taki sam termin, tj. 14 dni, od dnia doręczenia wezwania, na skorygowanie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożenie wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (art. 109 ust. 3g ustawy o VAT).

 

 UWAGA! Za każdy błąd kodu GTU grozi kara w wysokości 500 zł, która może zostać nałożona na podatników, którzy nie prześlą skorygowanej ewidencji, nie złożą wyjaśnień lub zrobią to po terminie albo w złożonych wyjaśnieniach nie wykażą, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj