Nowe obowiązki raportowe o płatnościach (CESOP) już od 1 stycznia 2024 roku!

Czym jest CESOP, kogo obejmie i po co wchodzi w życie? Jakie zasady raportowania CESOP będą obowiązywały w Polsce już od przyszłego roku?


W 2024 roku wchodzi w życie tzw. raportowanie CESOP – czyli centralny, elektroniczny system informacji o płatnościach. Dotyczy ono instytucji, które obsługują płatności transgraniczne.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. dostawcami usług płatniczych są: banki, inne instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze oraz instytucje świadczące żyro pocztowe.

W praktyce nowe raportowanie CESOP z pewnością będzie wymagało dostosowania rozwiązań informatycznych oraz sposobów na gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

 

CESOP batem na lukę VAT w e-commerce

Nowy obowiązek raportowania wynika z ustawy z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o podatku VAT, implementującej dyrektywę Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 r. Celem tych zmian jest redukcja luki VAT w obszarze e-commerce – w ujęciu transgranicznym.

 

 Państwa członkowskie UE obecnie nie są uprawnione do samodzielnego pozyskiwania danych o płatnościach transgranicznych od osób trzecich (takich jak dostawcy usług płatniczych), co umożliwiłoby im skuteczniejszą kontrolę transgranicznych dostaw towarów i usług objętych VAT oraz egzekucję przepisów mających zredukować poziom oszustw w zakresie VAT w sektorze e-commerce. Stąd – w celu legitymizacji gromadzenia niezbędnych danych – została przyjęta ww. Dyrektywa 2020/284. Kraje członkowskie muszą ją wdrożyć do końca 2023 roku. W Polsce nowe regulacje w tym zakresie wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku.

 

Zakupy internetowe są bardzo popularną formą nabywania różnego rodzaju towarów czy usług. Płatności są dokonywane za pośrednictwem dostawców usług płatniczych – dzięki takiemu dostawcy usług płatniczych mają dostęp do ogromu informacji związanych z transakcjami internetowymi. Raportowanie CESOP ma dostarczyć informacji administracjom podatkowym państw unijnych na temat płatności transgranicznych na bieżąco i w ujednolicony sposób. Pozwoli na sprawne odszukiwanie podmiotów, które nie dopełniły przepisów o VAT. Nowe obowiązki nie będą dotyczyły transakcji krajowych.

 

Zasady raportowania CESOP w Polsce

W Polsce – zgodnie z projektowanym art. 110b ustawy o VAT – raportowanie CESOP będzie obligatoryjne, jeśli dostawca usług płatniczych przeprowadzi w danym państwie członkowskim więcej niż 25 płatności transgranicznych w trakcie kwartału wobec tego samego odbiorcy. W takiej sytuacji dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję odbiorców płatności oraz płatności transgranicznych (płatność transgraniczna to taka, w której płatnikiem jest podmiot znajdujący się w UE, a odbiorcą płatności jest podmiot albo z UE, albo z państwa trzeciego). Ewidencja będzie musiała zawierać szereg informacji, w tym:

  • dane odbiorcy płatności,
  • datę i wartość transakcji,
  • kraj, do którego ostatecznie trafią pieniądze,
  • kod banku służący identyfikacji (SWIFT, BIC).

Zasadniczo raporty będzie trzeba wysyłać kwartalnie w formacie .xml. Termin wysłania raportu za dany kwartał będzie obowiązywał do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Ewidencja będzie udostępniania szefowi KAS w przypadku, kiedy dostawcą usług płatniczych będzie dostawca, dla którego Polska jest przyjmującym państwem członkowskim lub dla którego Polska jest państwem członkowskim pochodzenia. Szef KAS będzie przechowywał i analizował dane przez 5 lat. W sytuacji, gdy polski dostawca usług płatniczych będzie prowadził działalność w innym państwie UE, wówczas będzie musiał również przekazywać ewidencję organom podatkowym z tego państwa.

 

 13 października 2023 roku zostało uruchomione środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych. Środowisko testowe można znaleźć pod adresem: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl. Testy pozwolą sprawdzić zgodność schematu XML. Środowisko testowe posiada wiele ograniczeń, takich jak: brak walidacji biznesowej, brak weryfikacji pełnomocnictw, brak formularzy dla deklaracji zerowych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Specjalista ds. Księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj