Od 12 stycznia 2024 roku MF wprowadza nowe przepisy w systemie SENT, zwiększając kontrolę nad przewozem niebezpiecznych odpadów.

 

Od 12 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów wprowadza katalog odpadów monitorowany przez SENT. System teleinformatyczny SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) jest wykorzystywany przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi. W systemie SENT monitorowany jest przewóz i obrót towarów na terytorium Polski oraz poza nim (tj.: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski; przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski; przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski).

 

Katalog odpadów monitorowanych od 12 stycznia 2024 roku

12 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rodzajów odpadów objętych systemem SENT (będą dotyczyły przewozu rozpoczynającego się w Polsce, a kończącego się na terytorium kraju lub poza nim). Zmiany te wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami.

Zmiana rozporządzenia MF polega na objęciu systemem monitorowania przewozu 11 rodzajów odpadów niebezpiecznych, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Za takowe, tj. wrażliwe odpady, uznano:

 • 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13* – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19* – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13* – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15* – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

 

Bez zmian w procedurach zgłaszania

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów nie wpłynie na aktualne procedury dotyczące zgłaszania przewozu odpadów. Nie zmienią się formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani sposób obsługi zgłoszeń SENT (od strony niewizualnej).

 

Obowiązki związane z nowym katalogiem odpadów i sankcje

Wprowadzenie nowego katalogu odpadów ma na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów. Monitorowanie ich przewozu ma zapewnić, że są one bezpiecznie przetransportowane i przetworzone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dodatkowym obowiązkiem podatnika, oprócz raportowania, jest wyposażenie środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne oraz tablicę z napisem „Odpady” na terenie Polski, albo napisem „A” poza krajem.

 

 UWAGA! Jeśli podmioty objęte systemem SENT nie wypełnią nałożonych na nie obowiązków, zostanie nałożona na nie kara pieniężna lub grzywna, określona w ustawie SENT.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Doświadczony Menedżer, na co dzień odpowiada za pełną obsługę księgową firm, dla których jest dedykowanym ekspertem. Posiada praktyczne umiejętności w prowadzeniu projektów typu Tax Compliance oraz obsłudze audytu ISAE 3402. Zarządza kilkuosobowym zespołem składającym się ze specjalistów i asystentów księgowości. Zawodowe doświadczenie niemal od początku zdobywała w Grant Thornton, z którym jest związana od 13 lat. W tym czasie zrealizowała dziesiątki projektów z zakresu obsługi księgowej przedsiębiorstw od małych, przez średnie, po duże, z szeregu branży.

Zobacz także

Skomentuj