Twój e-PIT nie zawsze zawiera kompletne i kompleksowe dane, dlatego warto zweryfikować jego treść przed automatyczną wysyłką zeznania. Co dokładnie?

 

Od 15 lutego 2024 roku na stronie e-urzędu skarbowego (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/) dostępny jest Twój e-pit, czyli roczne zeznanie podatkowe za 2023 rok, przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową. Dla podatników rozliczających się na zeznaniu podatkowym PIT-37 oraz PIT-38, przy braku skorzystania z innej formy wysyłki deklaracji oraz braku akceptacji i weryfikacji w usłudze Twój e-pit do 30 kwietnia 2024 roku, zostanie ono złożone automatycznie. Co do zasady rozliczenia za rok 2023 należy dokonać do 30 kwietnia 2024 roku. Chociaż usługa Twój e-pit niewątpliwie cieszy się popularnością (według Ministerstwa Finansów w 2023 roku skorzystało z niej 11,9 miliona osób) to podatnicy nadal mają możliwość złożenia zeznania rocznego inną drogą elektroniczną lub papierową. Przede wszystkim jednak trzeba mieć na uwadze, że Twój e-pit nie zawsze zawiera kompletne i kompleksowe dane, dlatego warto zweryfikować jego treść przed automatyczną wysyłką zeznania. Co sprawdzić w rozliczeniu rocznym Twój e-PIT za rok 2023?

 

Poprawność danych

Przede wszystkim zawsze warto zweryfikować, czy przygotowane przez KAS zeznanie zawiera wszystkie dochody osiągnięte w ciągu 2023 roku. Jeśli do urzędu skarbowego nie trafiły wszystkie dokumenty źródłowe, lub zawierają one błędy uznaniowe, zeznanie będzie nieprawidłowe. Szczególnie, gdy błędy wynikają z zaniechania lub działania podatnika, takiego jak brak ujęcia wszystkich źródeł przychodów lub zastosowanie ulg i odliczeń, do których nie ma się prawa. W takich sytuacjach odpowiedzialność za nieprawidłowe dane spoczywa na podatniku.

Jednym z przykładów, w przypadku których uzupełnienie danych jest niezbędne, stanowi prowadzenie działalności nierejestrowanej – w takiej sytuacji informacje o osiągniętych przychodach, kosztach oraz obliczonym podatku należy wprowadzić samodzielnie. Dane o działalności nierejestrowanej uzupełnia się w zeznaniu PIT-36.

 

 WAŻNE! Od bieżącego roku KAS przygotował po raz pierwszy w usłudze Twój e-pit zeznania podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak dla zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 wymagana JEST akceptacja podatnika. Ponadto koniecznie jest uzupełnienie danych:
1. dla zeznania PIT-36 oraz PIT-36L – uzupełnienie danych dotyczących przychodów, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne;
2. dla zeznania PIT-28 – uzupełnienie danych dotyczących przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Ulgi, zwolnienia i odliczenia

W usłudze Twój e-pit nie jest zawarta większość ulg, zwolnień i odliczeń, co do których podatnik może być uprawniony. Należy zweryfikować indywidualnie, czy spełnia się określone warunki. Na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ przygotowana jest pełna lista ulg, odliczeń i zwolnień, które warto przejrzeć pod tym kątem.

Najpopularniejsza wśród podatników ulga na dziecko (prorodzinna), pomimo że często jest zawarta w rozliczeniu przygotowanym przez KAS, również powinna podlegać indywidualnej weryfikacji. Twój e-pit nie zawiera zmian w uldze na dzieci, dotyczących np. nowo narodzonych dzieci, okresu korzystania z ulgi, czy dzieci pełnoletnich nadal się uczących. Należy zwrócić również uwagę, że kwota ulgi na przygotowanym zeznaniu jest wyliczana do wartości podatku. Usługa nie uwzględnia zatem możliwości zwrotu do kwoty zapłaconych składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w przypadku osiągnięcia wyższej kwoty ulgi, niż podatku.

 

Sposób rozliczenia

Przygotowane przez KAS zeznania są opracowane dla indywidualnych podatników. W przypadku możliwości i chęci rozliczenia się z małżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy dane zaktualizować. Wspólne rozliczenie z małżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, często owocuje korzystnymim zmianami w zeznaniu podatkowym.

 

Wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

W rozliczeniu podatkowym za 2023 rok można wskazać organizację pożytku publicznego (listę OPP można odnaleźć na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/), której zostanie przekazane 1,5% podatku. W zeznaniu przygotowanym przez KAS informacja o OPP jest tożsama z zeszłorocznym zeznaniem. W przypadku chęci wskazania innej organizacji, dane należy zaktualizować.

Emeryci i renciści, dla których organ rentowy przygotował deklarację PIT-40A oraz dla których jest to podatek roczny, w wypadku chęci przekazania 1,5% temu samemu OPP co w zeszłych latach, nie muszą składać oświadczenia PIT-OP.

 

Konto bankowe

Szczególnie w sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje zwrot podatku, warto zweryfikować czy podane w usłudze konto bankowe jest aktualne. Błędne, lub nieaktualne dane, mogą się wiązać z opóźnieniem w uzyskaniu zwrotu podatku.

 

Kwota podatku – nadpłata, podatek do zapłaty

Istotną pozycją zeznania rocznego jest kwota podatku nadpłaconego, lub do zapłaty. W wypadku nadpłaty podatku podatnik otrzyma zwrot na wskazany w zeznaniu rachunek bankowy. Podatek do zapłaty należy zapłacić do 30 kwietnia 2024 r. na mikrorachunek podatkowy (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego).

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj