Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca opodatkowania VAT w szkolnictwie wyższym

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2024, która odnosi się do opodatkowania podatkiem VAT świadczeń związanych z przekazywaniem wiedzy przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT. Dokument precyzuje, kiedy wynagrodzenie za te usługi nie będzie podlegało VAT oraz kiedy wykładowcy będą zobowiązani do jego naliczenia.

 

Ministerstwo Finansów udostępniło interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2024 z dnia 20/05/2024 dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne (wykładowców, osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, kursy, szkolenia, dalej: „wykładowcy”) będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami.

 

Kiedy wykładowcy nie zapłacą VAT od przekazywania wiedzy?

W interpretacji wskazano, że jeżeli wynagrodzenie wykładowców otrzymane za wykonywane przez nich czynności będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, wykonywane przez wykładowców świadczenia nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniu VAT, ponieważ nie będą uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

 

Kiedy umowa z uczelnią dotycząca przekazywania wiedzy będzie podlegała VAT?

Natomiast w przypadku uznania, że w konkretnej sprawie nie ma zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, wykładowcy świadczący usługi polegające na przekazywaniu wiedzy w oparciu o umowy zawarte z uczelniami, będą podatnikami VAT – usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT.

 

Link do interpretacji: Interpretacja ogólna dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj