Alert! Będą zmiany w zgłoszeniach INTRASTAT

Suma transakcji podlegających łącznemu zgłoszeniu w INTRASTAT zostanie podniesiona z 200 EUR do 1000 EUR. Dodatkowo zniknie obowiązek raportowania przywozu lub wywozu czasopism.   W procesie legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lipca br., zmieniający rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Zakłada wprowadzenie dwóch zmian: W § 18 limit przywozów i wywozów, które […]

Czytaj więcej

Alert! MF opublikowało elektroniczne formularze dla spółek nieruchomościowych

Są dostępne interaktywne formularze od resortu finansów dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, składających informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2.   Ministerstwo Finansów 30 sierpnia br. udostępniło formularze elektroniczne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, którzy składają informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2. Formularze są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ […]

Czytaj więcej

Nowe terminy dla rozliczenia zryczałtowanego podatku (WHT) przez płatników

Podatnicy rozliczający podatek u źródła (WHT) zyskali więcej czasu na skorzystanie z preferencji oraz składanie oświadczeń dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.   Od początku 2022 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku (WHT) od płatności na rzecz podmiotu powiązanego, których wartość przekracza w roku podatkowym 2.000.000 zł. Podatek ten należy pobrać od nadwyżki powyżej 2.000.000 […]

Czytaj więcej

Alert! Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF

Projektowane przepisy mają wprowadzić szczególny rodzaj uprawnień odnoszący się do jednostek scentralizowanych w ramach jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów wchodzących w skład grupy VAT.   W procesie legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia br., zmieniający rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak czytamy w dokumencie oceny skutków regulacji: […]

Czytaj więcej

SLIM VAT 3 – co zakłada rządowy projekt ustawy?

Jakie zmiany nastąpią w pakiecie SLIM VAT od 1 stycznia 2023 roku, czyli co pojawi się w SLIM VAT 3?   W rządowym centrum legislacji 8 sierpnia br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (aktualny pakiet – SLIM VAT 2 […]

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0. – zmiany w PIT dla przedsiębiorców

Zmiany w skali podatkowej i hipotetyczny podatek należny za rok 2022, możliwość zmiany formy opodatkowania i odliczenia składki zdrowotnej – co jeszcze się zmieniło w PIT dla przedsiębiorców od 1 lipca 2022?   Z dniem 1 lipca 2022 roku ustawodawca obniżył wysokość podstawowej stawki podatku z 17% na 12%, ponadto zlikwidował całkowicie ulgę dla klasy […]

Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) coraz bliżej – co warto o nim wiedzieć?

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się obligatoryjne. Co warto na ten temat wiedzieć i jakie kroki podjąć, by przygotować się do podłączenia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?   Z początkiem 2022 roku został wprowadzony – przepisami ustawy o VAT – nowy rodzaj faktury: faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) oraz uruchomiony Krajowy […]

Czytaj więcej

Idą zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych!

Wyłączenia z obowiązku sprawozdawczości i zmiany definicyjne, nowe obowiązki informacyjne oraz zasady przewalutowania świadczeń, możliwość sporządzania korekt sprawozdań – to zaledwie kilka, spośród ponad 20 zmian szykowanych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co jeszcze szykuje dla przedsiębiorców MRiT?   Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, niektóre […]

Czytaj więcej

SLIM VAT 3 – co zawiera?

MF w styczniu br. przedstawiło wstępny projekt trzeciego pakietu uproszczeń w podatku VAT – Slim VAT 3. Zmiany powinny wejść w życie w IV kwartale 2022. Jakie rozwiązania się w nim znajdują?   Prekonsultacje dotyczące trzeciego pakietu zmian w VAT, mającego na celu uproszczenie i ułatwienie rozliczenia podatku od towarów i usług, zakończyły się 23 […]

Czytaj więcej

Alert! Do dziś trzeba przekazać IFT-2R za rok 2021!

W jakich sytuacjach podatnicy mają obowiązek złożenia informacji podatkowej IFT-2R oraz gdzie należy ją złożyć za rok 2021?   IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników CIT niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.   W jakich sytuacjach istnieje obowiązek złożenia IFT-2R? Obowiązek przekazania informacji wystąpi w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca dokona […]

Czytaj więcej