Kiedy zwykle u przedsiębiorców występuje konieczność dopłaty do składki zdrowotnej i jakie wówczas obowiązują terminy? Czy w przypadku nadpłaty składki zdrowotnej i niezłożenia wniosku o zwrot te pieniądze przepadają?

 

Tylko do najbliższego poniedziałku, 3 czerwca, przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeśli zrobią to w terminie, wówczas ZUS przekaże nadpłatę do 1 sierpnia br. na ich rachunek bankowy. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku w wyznaczonym czasie, to ZUS rozliczy ich nadpłatę na koncie płatnika do końca bieżącego roku.

 

 Przypominamy, że 20 maja minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok. Termin ten obowiązywał w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych, a także tych, którzy w 2023 roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu, a jako formę opodatkowania wybrali: podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej do 20 maja nie dotyczył jedynie osób, które rozliczały podatek na podstawie karty podatkowej.

 

Co do zasady obliczenia składki dokonuje się co miesiąc od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończeniu roku przedsiębiorca ma obowiązek ustalić dodatkowo wysokość składki rocznej od rocznej podstawy jej wymiaru. Tak obliczona składka roczna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi dopłacić powstałą różnicę albo może wystąpić o zwrot nadpłaty.

 

Kiedy występuje konieczność dopłaty do składki zdrowotnej?

Z niedopłatą do składki zdrowotnej mamy zwykle do czynienia, gdy płatnik:

  • prowadził  działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i przekroczył próg przychodów w 2023 roku; w tym przypadku konieczność dopłaty składki zdrowotnej może wynieść nawet parę tysięcy złotych w rozliczeniu rocznym; wynika to z faktu, że składka zdrowotna ryczałtowców zależna jest od wysokości przychodu – różni się dla przedziałów do 60.000 tysięcy zł, do 300.000 zł i powyżej 300.000 zł; jeżeli przedsiębiorca przekroczył próg 60.000 lub 300.000 zł dochodu, a płacił składki zgodnie z poprzednim progiem, wówczas musi dopłacić różnicę za wszystkie miesiące, w których pojawiła się rozbieżność;
  • w 2023 roku zawiesił działalność gospodarczą raz lub więcej razy – wówczas również wystąpi dopłata składki; wynika to z faktu, że trzeba dopłacić składkę zdrowotną za dochód osiągnięty w miesiącach poprzedzających zawieszenie, bowiem nie został on uwzględniony w żadnej składce miesięcznej (a zgodnie z przepisami stanowi podstawę składki dopiero w rozliczeniu rocznym).

 

 WAŻNE! W przypadku, gdy z rozliczenia powstała niedopłata, płatnik był zobowiązany uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 20 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 42,42 zł, a od 1 lipca kwotę 43 zł.

 

Kiedy wystąpi nadpłata składki zdrowotnej?

Najczęściej duże zwroty występują u przedsiębiorców, którzy płacili składkę zdrowotną a mieli stratę. Byli zobowiązani do zapłaty przynajmniej minimalnej składki zdrowotnej. Teraz okazuje się, że te składki były nadpłacone i mogą być zwrócone przedsiębiorcy.

Co w przypadku rozliczenia składki zdrowotnej „na plus”? Jak informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim:

Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Taki wniosek przedsiębiorca powinien zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do ZUS najpóźniej do 3 czerwca. Wówczas do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek.

 UWAGA! W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot nadpłaty pieniądze nie przepadają. W takim przypadku ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika i zwróci ją najpóźniej do końca 2024 roku.

 

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton