Co czwarta złotówka z zaległych należności przepada

Jak odzyskać przeterminowane należności od kontrahenta bez pogarszania relacji biznesowych?

 

Dwie na trzy firmy z sektora MSP, które oczekują na płatność od partnera biznesowego ponad 60 dni, nie odzyskuje całości należności. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co dziesiątemu wierzycielowi zdarza się nie odzyskać nic. Powyższe wnioski płyną z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Czy przedsiębiorcy pozostają bezbronni wobec nierzetelnych kontrahentów?

 

Warto się upominać

Niemal 90% firm MSP nie reaguje stanowczo na opóźnienia w płatnościach ze strony swoich partnerów biznesowych, bojąc się o utratę przyszłych zamówień. Tymczasem warto upominać się o pieniądze, bo dłużnicy prędzej zapłacą tym wierzycielom, którzy zabiegają o swoje należności. Według danych BIG Info Monitor, firmy które tak robią, utrzymują dobre relacje z 80% swoich partnerów biznesowych.

Przekonaj się jak eksperci Grant Thornton mogą wesprzeć Twój biznes >> 

 

Co jeszcze można zrobić?

Dobrą praktyką jest regularne weryfikowanie kontrahentów – także tych dobrze znanych – w rejestrach dłużników, przed przystąpieniem do realizacji kolejnego zamówienia. Nie ma bowiem gwarancji, że dana firma cały czas utrzymuje dobrą kondycję finansową.

W przypadku już występującej zaległości w płatności, należy jak najszybciej wysłać wezwanie do zapłaty, zapowiadające wpisanie nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników. Rzadko która firma pozwoli sobie na zlekceważenie takiego pisma, żeby nie narazić się na utrudniony dostęp do kredytów, leasingu czy innych ofert.

Z kolei w przypadku nieprzeterminowanych należności, ale związanych z ryzykiem ściągalności, warto rozważyć skorzystanie z faktoringu, by dodatkowo przyspieszyć otrzymanie należnych środków.

W przypadku poważnych kłopotów z odzyskaniem należności już zapadłych, pozostaje droga sądowa. A temida – choć nierychliwa – zwykle jednak bywa sprawiedliwa.

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj