Dla kogo rekompensaty za stan wyjątkowy?

Premier zapowiedział rekompensaty na uproszczonych zasadach dla firm prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przygranicznym z Białorusią, na którym obowiązuje stan wyjątkowy. Ale nie wszyscy je dostaną!   Największe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach objętych stanem wyjątkowym (przypominamy – wprowadzonym na początku września br. w pasie przygranicznym z Białorusią, tj. w części woj. lubelskiego […]

Czytaj więcej

Alert! SLIM VAT 2 opublikowany – pierwsze zmiany obowiązują już od 7 września 2021!

Jakie zmiany dotyczące rozliczeń VAT obowiązują od 7 września 2021 roku dzięki wejściu w życie pakietu SLIM VAT 2? Przypominamy dwie kluczowe zmiany!    W Dzienniku Ustaw 6 września br. opublikowano nowelizację ustawy dot. SLIM VAT 2 – z jej treścią można się zapoznać tutaj >> Jakie dwie zmiany wprowadziła już od 7 września 2021 […]

Czytaj więcej

Polski Ład: składka zdrowotna jednak 4,9% – ile zapłacisz na liniówce, a ile na skali podatkowej?

Już wiadomo: 9% składki zdrowotnej dla podatników na liniówce i 4,9% na skali podatkowej – taką wersję ustaw podatkowych zapowiadanych w Polskim Ładzie przyjął wczoraj rząd. Co to oznacza w praktyce? Sprawdź kalkulację dla siebie! Doradcy podatkowi Grant Thornton już wyliczyli ile zapłacimy na „liniówce”, a ile na skali podatkowej, po zmianach przyjętych wczoraj przez […]

Czytaj więcej

Angielski dla pracowników działów księgowych

Ćwiczenia do nauki języka angielskiego opracowane przez zespół księgowych Grant Thornton dla koleżanek i kolegów po fachu. Branżowe słownictwo, przydatne zwroty i wiele więcej! Zapraszamy do bezpłatnego pobierania i udostępniania!   W Grant Thornton doskonale rozumiemy, że potrzeba zawodowego rozwoju, to jedno z kluczowych oczekiwań pracowników. Dlatego dbamy, żeby pracujący z nami ludzie mogli spełniać […]

Czytaj więcej

Alert! Od 31 października obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych dla kolejnych podmiotów!

Fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia od 31 października będą musiały zgłosić beneficjenta rzeczywistego. Jaki jest maksymalny termin dokonania zgłoszenia i kara za jego brak?   Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza obowiązek zgłaszania m.in. fundacji, spółdzielni oraz stowarzyszeń wpisanych do KRS jako beneficjentów rzeczywistych.   Jakie są terminy zgłaszania beneficjenta rzeczywistego? Możliwość […]

Czytaj więcej

Alert! Nowy KSR dotyczący kontynuacji działalności i rachunkowości przy jej braku

Wszedł w życie nowy Krajowy Standard Rachunkowości mający zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku.   Komitet Standardów Rachunkowości uchwalił nowy standard: KSR nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 […]

Czytaj więcej

Alert! Kontrole celno-skarbowe przez internet!

Skarbówka od połowy sierpnia może kontrolować i przesłuchiwać przedsiębiorców przez internet! Zdalna praca ułatwia urzędnikom prowadzenie kontroli celno-skarbowych.   W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej (datowane na 19 lipca br., ogłoszone 11 sierpnia). Zgodnie z nim będzie można: prowadzić […]

Czytaj więcej

Alert! Brak rejestracji w CRPA wymaga złożenia czynnego żalu

MF przypomina, że w przypadku niezarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych do końca czerwca br. istnieje możliwość złożenia czynnego żalu.   Co zrobić, aby czynny żal w związku z niezarejestrowaniem się w CRPA był skuteczny? W zawiadomieniu należy podać powód niedotrzymania terminu rejestracji. Równocześnie trzeba zarejestrować się w CRPA.    Czynny żal należy złożyć […]

Czytaj więcej

Są objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na zakup kasy wirtualnej

MF wydało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Co głoszą?   Objaśnienia z 12 sierpnia br. w sprawie ulgi na zakup kasy wirtualnej zawierają m.in. informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulgi na zakup kas online oraz jak ewidencjonować sprzedaż, jeżeli zapłata wpłynęła na rachunek podatnika następnego dnia.   […]

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dla inwestorów!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dostosowujący polskie przepisy do unijnych regulacji w zakresie wymagań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Co się zmieni dla inwestorów?   Według autorów projektu przyjętego przez Radę Ministrów 10 sierpnia br. zaproponowane rozwiązania „pozwolą na utworzenie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje„. […]

Czytaj więcej