Podatkowa lustracja kontrahenta utrzymana

RODO jednak nie przekreśli możliwości uzyskiwania informacji podatkowej na temat kontrahenta bez jego zgody.

 

Tak jak dotąd, podatnicy będą mogli uzyskiwać z urzędów skarbowych zaświadczenie o sytuacji podatkowej swoich kontrahentów bez ich pisemnej zgody. Wystarczy do tego jedynie złożenie stosownego wniosku i uiszczenie wymaganych 17 zł opłaty. Jest to możliwe od 24 grudnia 2017 r., zgodnie z zasadami tzw. lustracji podatkowej. Wcześniej takie dane można było pozyskać jedynie na własny temat.

 

Sprawdź co eksperci Grant Thornton mogą zrobić dla Twojej firmy >> 

 

Jednak RODO zgodne

Ministerstwo Finansów wycofało się właśnie z projektowanej zmiany w ordynacji podatkowej (projektowany art. 104 par. 3 ordynacji), która uzależniała możliwość uzyskiwania przez podatników informacji ze skarbówki na temat stanu rozliczeń swoich kontrahentów, od pisemnego wyrażenia zgody przez lustrowanych. Wcześniej resort twierdził, że taka zgoda jest niezbędna ze względu na wymogi przepisów RODO. Wobec tego protest złożyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz wpłynęła interpelacja poselska nr 28311. Takie obwarowanie, zdaniem protestujących miałoby sprawić, że lustracja podatkowa stanie się martwa i de facto uniemożliwi sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – czemu wyjściowo miała służyć.

 

Jakie informacje udostępni urząd?

Podatnicy chcący upewnić się co do sytuacji podatkowej swoich kontrahentów, w zaświadczeniu wydanym przez urząd skarbowy uzyskają następujące informacje, nieobjęte tajemnicą skarbową:

– czy kontrahent podatnika złożył (lub nie) deklarację podatkową lub jakikolwiek inny dokument wymagany przez przepisy podatkowe;

– czy kontrahent podatnika ujął (lub nie) wymagane informacje w deklaracji lub innym dokumencie;

– czy kontrahent podatnika zalega (lub nie) w opłatach podatkowych.

Kontrahent podatnika równocześnie otrzyma z urzędu skarbowego uwierzytelnioną kopię wydanego podatnikowi zaświadczenia.

 

za: Puls Biznesu, Gazeta Prawna

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj