Nowe zasady opodatkowania cyfrowych biznesów

OECD opublikowało projekt, który dotyczy zmiany zasad alokacji dochodu podatkowego przedsiębiorstw między krajami. Dokument został skierowany do publicznych konsultacji – potrwają do 12 listopada br.

 

PODSUMOWANIE:

  • OECD zaproponowało rozwiązania zmierzające do odejścia od zasady fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym kraju, aby można było opodatkować jego dochody z działalności prowadzonej na danym terytorium – wystarczające będzie realizowanie sprzedaży na danym rynku.
  • Nowe regulacje mają dotyczyć zarówno cyfrowych gigantów, jak i firm prowadzących szeroko rozumianą cyfrową działalność dla konsumentów (B2C) – np. handel elektroniczny, portale aukcyjne czy społecznościowe.

 

9 października br. Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikował propozycję dokumentu obejmującego tzw. Jednolite Podejście w ramach Filaru I (dokument dostępny jest tutaj >>). Dotyczy on sprawy opodatkowania przedsiębiorstw prowadzących tzw. cyfrową działalność, nad którą dyskusje trwają już od kilku lat. Ostatnio prace nabrały tempa, ponieważ przyglądająca się im Unia Europejska postanowiła, że podejmie własne inicjatywy, jeśli do końca 2020 roku członkowie OECD nie zdołają wypracować konsensusu.

Wiodącym zagadnieniem, wg OECD, wymagającym nowych regulacji, jest konieczność odejścia od zasady fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym kraju, aby można było opodatkować jego dochody z działalności prowadzonej na danym terytorium.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat alokacji dochodu podatkowego przedsiębiorstw między krajami lub cen transferowych? Skontaktuj się z doradcami Grant Thornton specjalizującymi się w cenach transferowych >> lub ekspertami od rozliczeń finansowo-księgowych >>

 

Kogo dotyczą planowane zmiany

Pytanie o podmioty, które zostaną objęte nowymi zasadami opodatkowania, jest także jednym z ważniejszych wątków rozważań OECD. Zasadniczo nowe regulacje mają dotyczyć zarówno cyfrowych gigantów (takich jak tzw. GAFA, tj. Google, Amazon, Facebook i Apple – czyli „wysoce ucyfrowionych firm”), jak i przedsiębiorstw prowadzących szeroko rozumianą działalność dla konsumentów (B2C), np. elektroniczny handel, portale aukcyjne czy społecznościowe. Wyłączone mają być natomiast np. firmy z branży wydobywczej czy handlujące towarami giełdowymi, a także – prawdopodobnie – firmy usługowe z sektora finansowego i podmioty nie przekraczające określonego poziomu przychodów. Póki co, dyskusje trwają.

 

Kontrowersyjne zagadnienia

Trudność w uzyskaniu zgody między członkami OECD pracującymi nad „Jednolitym Podejściem” w ramach Filaru I polega m.in. na tym, że konstrukcja nowych przepisów powinna uwzględniać różnorodne modele biznesowe, ale bez wprowadzenia podwójnego opodatkowania. Nie powinna też nakładać nadmiernych obciążeń typu compliance, przy jednoczesnym gwarantowaniu wypełniania przepisów prawa. I oczywiście nie może dyskryminować wybranych podmiotów ani ich grup (np. firm z USA, jak podnosili niektórzy ).

Inne zagadnienia, wymagające wspólnego, jednolitego podejścia, obejmują choćby zdefiniowanie podstawy opodatkowania w poszczególnych jurysdykcjach (new nexus rule) czy klucza alokacji dochodu podlegającego opodatkowaniu w kolejnych krajach.

 

Główne założenia projektu

Generalnie projekt OECD zmierza w kierunku przyjęcia następujących ramowych rozstrzygnięć:

  • podstawa opodatkowania w danej jurysdykcji ma być ustalana nie tylko w związku z fizyczną obecnością przedsiębiorstwa w określonym kraju, ale także z realizowaną na danym rynku sprzedażą (tj. w związku z wpływem tego przedsiębiorstwa na gospodarkę danego kraju poprzez angażowanie/interakcje z jego klientami/użytkownikami);
  • zasada alokacji cyfrowych zysków w danej jurysdykcji przewiduje wprowadzenie trzech mechanizmów, określanych jako Kwota A, B i C.

 

Nowe zasady alokacji zysków (i strat)

Kwota A – zakłada podział części zysku ze sprzedaży cyfrowych biznesów między kraje, w których znajdują się klienci danego podmiotu (po przekroczeniu zakładanego pułapu bazowego zysku, określanego prawdopodobnie w oparciu o sprawozdania finansowe), niezależnie od miejsca fizycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez daną firmę. Procentowe założenia nie są znane, jednak mają dotyczyć zarówno zysków, jak i strat.

Kwota B – zakłada przypisanie ustalonego,  standardowego procentowego poziomu stóp zwrotu do krajów, w których ulokowane są typowe funkcje marketingu i dystrybucji.

Kwota C – ma dotyczyć przypadków, gdy działalność lokalnej firmy wchodzącej w skład grupy będzie wykraczała poza funkcje podstawowe rekompensowane przez kwotę B i określać zasady oszacowania dodatkowych kwot zysku dla jurysdykcji, na terenie których dany podmiot prowadzi cyfrową działalność.

 

Publiczne konsultacje

Do 12 listopada br. będą trwały publiczne konsultacje dotyczące omawianego dokumentu opublikowanego przez Sekretariat OECD. 21 i 22 listopada w Paryżu odbędzie się spotkanie podsumowujące.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie cen transferowych czy omówienia tego, w jaki sposób planowane regulacje mogą wpłynąć na prowadzoną przez Państwa działalność, prosimy o kontakt.

 

oprac. Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj