Co w praktyce oznaczają regulacje dotyczące wakacji kredytowych, wprowadzone ostatnią Tarczą 4.0? Szczegółowe informacje poniżej.

 

4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 4.0. Jej elementem są wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na trzy miesiące. Dotyczy to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Bank nie będzie mógł pobierać przez te trzy miesiące żadnych opłat z tytułu kredytu. Wyjątek stanowią opłaty wynikające ze składek za umowy ubezpieczenia powiązane z zaciągniętym kredytem. Okres kredytowania wydłuży się odpowiednio o trzy miesiące spowodowane zawieszeniem kredytu.

 

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

Z zawieszenia kredytu mogą skorzystać osoby, które straciły pracę po dniu 13 marca bieżącego roku. Spłata kredytu będzie mogła podlegać wakacjom kredytowym, jeśli kredyt został zaciągnięty przed 13 marca 2020 roku oraz jeśli termin spłaty kredytu widniejący w umowie kredytowej przypada na moment późniejszy niż 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 roku.

 

 „Dzięki temu gospodarstwa domowe, szczególnie dotknięte przez gospodarcze skutki pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości” – stwierdziła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

Czy można zawiesić kilka kredytów jednocześnie?

Jeśli kredytobiorca ma zaciągnięte dwa kredyty tego samego rodzaju jednocześnie, możliwość zawieszenia spłaty kredytu może dotyczyć jedynie jednego z nich.

 

 „Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego lub konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat na rzecz banku, będzie dla nich znaczącą ulgą. Przykładowo dla przeciętnego kredytu hipotecznego o wartości 278 tys. zł korzyść może wynieść ok. 1,6 tys. zł, co jest istotną kwotą dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji” – podsumował propozycję wakacji kredytowych Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Skontaktuj się z ekspertami Grant Thornton >>  

Zobacz także

Skomentuj