Alert! Gwarancje płynnościowe od BGK wydłużone o pół roku

Minister finansów Tadeusz Kościński wydłużył do 30 czerwca 2021 r. program gwarancji płynnościowych BGK.

 

10 grudnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy między resortem finansów a BGK, który w związku z trwającą w Polsce pandemią COVID-19 wydłużył program gwarancji płynnościowych udzielanych przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) do 30 czerwca 2021 roku.

 

W ramach wspomnianego Funduszu BGK udziela gwarancji spłat kredytów oraz limitów faktoringowych. Gwarancje mogą obejmować do 80% kwoty kredytu czy innego zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 250 mln zł. W szczególnych przypadkach (takich jak ważny interes gospodarczy lub społeczny) BGK może objąć gwarancją wyższą kwotę kredytu lub innego zobowiązania oraz objąć gwarancją nawet 90% kwoty takiego zobowiązania.

 

oprac. HZK za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj