Od 26 kwietnia lub 4 maja br. przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc za marzec i kwiecień z tzw. Tarczy 9.0, do której trafiło 17 kolejnych kodów PKD. Kto może liczyć na pomoc i w jakiej formie?

 

Pomoc w ramach kolejnej tarczy branżowej, zwanej Tarczą 9.0, rząd skierował do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi w marcu i kwietniu br. Oprócz branż, które dotychczas mogły liczyć na wsparcie, na liście objętych pomocą znalazły się m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, detaliczne sklepy prowadzące handel w galeriach (np. oferujące sprzęt sportowy czy elektroniczny), a także sklepy budowlane czy meblowe – łącznie 17 nowych kodów PKD (podanych w ramce poniżej).

 

 17 nowych kodów PKD objętych Tarczą 9.0: 47.41.Z (Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.42.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.43.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.51.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.52.Z (Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.53.Z (Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.54.Z (Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.59.Z (Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.64.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.65.Z (Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.75.Z (Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.77.Z (Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 51.10.Z (Transport lotniczy pasażerski), 77.29.Z (Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 96.02.Z (Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne), 96.09.Z (Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w nowelizacji rozporządzenia przyjętego w miniony piątek przez Radę Ministrów, opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 713 – tutaj >> (klik) oraz na rządowej stronie – tutaj >> (klik). 

Jakie wsparcie jest dostępne w ramach Tarczy 9.0?

Tak jak dotychczas w ramach tarcz branżowych, rząd oferuje przedsiębiorcom:

  • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące (za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych), pod warunkiem że dany przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.; w przypadku opłacenia składek za marzec i kwiecień br. oraz złożenia wniosku o wsparcie wartość tych składek zostanie zwrócona przedsiębiorcom; wnioski będzie można składać do 30 czerwca br. ;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na trzy miesiące (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zarówno dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski również będzie można składać do 30 czerwca br. ,
  • świadczenia postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 2080 zł; zależnie od kodu PKD jest ono przyznawane jeden lub więcej razy
  • oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; tak jak powyżej, w zależności od kodu PKD, pomoc ta jest przyznawana określoną liczbę razy; wnioski w tej sprawie będzie można składać do 31 sierpnia br.

 

 UWAGA! Nowelizacja ww. rozporządzenia wejdzie w życie 26 kwietnia br. w zakresie przepisów dotyczących: dofinansowań wynagrodzeń oraz dotacji. Z kolei regulacje obejmujące świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS zaczną obowiązywać od 4 maja br.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>. 

 

Zobacz także

Skomentuj