Jak długo przechowywać księgi po rozliczeniu straty podatkowej?

MF udzieliło odpowiedzi na interpretację indywidualną w sprawie okresu przechowywania ksiąg po rozliczeniu straty podatkowej. Jakie jest stanowisko resortu?

 

Z interpretacji (o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4017.4.2021.1.AW) wydanej 16 czerwca br. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że podatnik jest zobowiązany przechowywać dokumenty księgowe za lata podatkowe, w których wykazał stratę podatkową, do momentu upływu okresu przedawnienia dla zobowiązania podatkowego.

Oznacza to, że musi to robić przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wykazana strata (w roku, w którym złożona zostanie deklaracja podatkowa za rok poprzedni).

 

 UWAGA! Nie ma znaczenia czy strata zostanie rozliczona w następnych okresach rozliczeniowych i wpłynie na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu.

 

Z treścią interpretacji indywidualnej można zapoznać się tutaj >> (klik).

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj