Alert! Nowe zasady komunikacji między US a podatnikami od 5 października 2021!

Automatyczne pisma i kwalifikowana pieczęć elektroniczna zamiast podpisu pracownika urzędu.

 

Zgodnie z ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych od 5 października 2021 roku sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego.

Pisma generowane automatycznie nie wymagają opatrzenia pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego organ podatkowy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

Zobacz także

Skomentuj