Alert! Badanie sprawozdań finansowych - MF publikuje zaktualizowane konsultacje

Co oznacza „postać elektroniczna” sprawozdania z badania? Czy biegły rewident może zbadać roczne sprawozdanie finansowe firmy widniejącej w KRS niespełniające kryteriów formalnych dotyczących formatu? Na te i inne pytania odpowiada MF.

 

Jak donosi redakcja GOFIN, na witrynie resortu finansów w zakładce „e-Sprawozdania Finansowe” zostały opublikowane zaktualizowane konsultacje odnośnie obowiązków biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Najnowsze odpowiedzi dotyczą następujących pytań:

  • nr 6: Co oznacza „postać elektroniczna” sprawozdania z badania, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach?;
  • nr 8: Czy biegły rewident może zbadać roczne sprawozdanie finansowe jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie jest sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF lub w formacie XHTML?
  • nr 9: Czy w przypadku niezachowania przez badaną jednostkę elektronicznego ustawowego formatu sprawozdania finansowego, biegły rewident może wydać opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym?
  • nr 10. Czy biegły rewident, wydając sprawozdanie z badania powinien dokonywać weryfikacji ważności i poprawności złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów?

 

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton >> 

 

Odpowiedzi m.in. na ww. pytania można znaleźć na podatki.gov.pl w sekcji czwartej „Pytań i odpowiedzi” pn. „Badanie przez biegłego rewidenta” >> TUTAJ <<. Znajduje się tam także więcej pytań i odpowiedzi dotyczących technicznych aspektów sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych. Z kolei wskazówki dotyczące merytorycznego sposobu sporządzania sprawozdań finansowych znajdują się na stronie www.gov.pl.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

oprac. HZK za Gofin

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj