JPK CIT wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku – jaki jest etap prac?

Resort finansów konsekwentnie potwierdza, że nie planuje odroczenia wejścia w życie JPK CIT. I dalej pracuje nad przepisami. Jaki jest obecny stan założeń?   Jeszcze tyko do 28 marca można zgłaszać opinie na temat struktur logicznych dotyczących JPK CIT, tj. JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST. Wraz z uzasadnieniem należy je przesyłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl. Resort […]

Czytaj więcej

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

Zawód księgowego wymaga ciągłego doskonalenia się i analizowania bieżących przepisów. Analizując poniżej omówioną liczbę oraz wysokość możliwych kar z UoR, KKS czy KSH, a także odpowiedzialność za podejmowane działania, bez wątpienia można określić ten zawód mianem profesji podwyższonego ryzyka.   Zawód księgowego wymaga dużej odpowiedzialności oraz precyzji, a  także skrupulatności i systematyczności. Niestety zmienność prawa […]

Czytaj więcej

Prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym

Jak wygląda prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym? Jak rozumiana jest definicja jednostki powiązanej w UoR, MSR czy na gruncie przepisów podatkowych?   Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR), jednostki powiązane mają obowiązek wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. W bilansie podmiot powinien wyodrębnić salda aktywów i rozrachunków, w rachunku zysków i strat – przychody […]

Czytaj więcej

MF opublikował nową wersję deklaracji CIT-8 i innych formularzy

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję załącznika CIT-8 oraz wybranych formularzy do kalkulacji podatku CIT. Co dokładnie się zmieniło?   MF na stronie internetowej dedykowanej formularzom do druku CIT umieściło nową wersję deklaracji CIT-8 (wersję 33) oraz zaktualizowane wzory kilku innych formularzy podatkowych. Poniżej szczegółowe informacje.   Co się zmieniło w 33 wersji deklaracji CIT-8? Zmiany […]

Czytaj więcej

Co należy wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok?

Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego? Według jakiego kursu przeliczane się limity? Jakie terminy obowiązują w kontekście sprawozdań finansowych?   Badanie sprawozdania finansowego jest procesem złożonym, który polega głównie na przeprowadzeniu procedur, które służą uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. W czasie badania sprawozdania finansowego zadaniem biegłego rewidenta jest stwierdzenie czy sprawozdanie finansowe oraz stanowiące podstawę jego […]

Czytaj więcej

Alert! Nowe rozporządzenie KE dotyczące Międzynarodowych Standardów Rachunkowości!

Komisja Europejska opublikowała tekst jednolity Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Czy coś się zmienia dla podatników i księgowych?   13 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Ma ono ułatwić korzystanie z tych standardów w poszczególnych państwach członkowskich UE. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r. Nowe rozporządzenie stanowi […]

Czytaj więcej

Termin raportowania MDR-3 – MF nieugięte

Skąd tyle zamieszania wokół terminu raportowania MDR-3? Dlaczego resort finansów jest nieugięty w sprawie składania informacji i zawiadomień dotyczących krajowych schematów podatkowych?   Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3 dotyczące krajowych schematów podatkowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR, należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Składanie tej informacji było zawieszone od […]

Czytaj więcej

Alert! Resort Finansów pracuje nad nowymi formularzami PIT

W ministerstwie finansów trwają prace aktualizacyjne nad nowymi formularzami PIT. Opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 roku.   Ministerstwo Finansów poinformowało o swoich pracach nad nowymi formularzami PIT, tj.: PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT-CFC i PIT/CFI. Zmiany mają mieć charakter aktualizacyjny, a opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 […]

Czytaj więcej

Alert! Do 30 czerwca złóż oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego!

Które jednostki nie mają obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego? Jaki obowiązuje limit przychodów?   Przypominamy, że kierownik jednostki (spółki cywilnej, jawnej osób fizycznych lub partnerskiej) składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż […]

Czytaj więcej

Rozpoczyna się współpraca podatkowa między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Podpisanie deklaracji o zacieśnieniu współpracy podatkowej stało się faktem – dokument parafowali ministrowie finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.   Magdalena Rzeczkowska, minister finansów Polski oraz jej odpowiednik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Mohamed bin Hadi Al Hussaini, podczas spotkania w Abu Dhabi podpisali wzajemną deklarację o pogłębionej współpracy między administracjami publicznymi obu państw w […]

Czytaj więcej