Termin składania sprawozdań finansowych do KRS, MSiG, Szefa KAS oraz PFRON upływa 15 lipca!

Które jednostki oraz gdzie powinny złożyć sprawozdanie finansowe do 15 lipca? Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?   Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i które zatwierdzą sprawozdanie finansowe do 30 czerwca br., powinny złożyć sprawozdanie finansowe (razem z innymi wymaganymi dokumentami) do określonych instytucji, maksymalnie do 15 lipca 2024 r. […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – pigułka informacyjna

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2023 rok i do kiedy? Kto jest odpowiedzialny za złożenie sprawozdania finansowego i jakie są sankcje za jego niezłożenie w terminie?   Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości powinna sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie finansowe w określonych terminach. Brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie jest poważnym naruszeniem obowiązków podmiotów […]

Czytaj więcej

Tylko do końca czerwca jest czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego!

Sprawdź kluczowe terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego oraz prawidłowy schemat stosownych procedur. Upewnij się kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe oraz co powinien zawierać dokument dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego.   Zgodnie z ustawą o rachunkowości do 30 czerwca 2024 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Sprawozdanie finansowe to dokument, który musi […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości – wielonarodowe przedsiębiorstwa mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Od dziś obowiązują znowelizowane przepisy UoR, wprowadzające przede wszystkim nowe obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Na czym dokładnie one polegają i co jeszcze się zmieniło w ustawie o rachunkowości?   Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, opublikowana 23 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 619 – jest to Ustawa z dnia 12 […]

Czytaj więcej

MF pracuje nad podniesieniem progów obowiązkowego badania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą przyszłych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt nowelizacji, który ma dostosować krajowe przepisy do unijnej dyrektywy, zakłada m.in. podniesienie o 25% progów definiujących obowiązek badania sprawozdań finansowych.   Podsekretarz stanu w resorcie finansów, Jurand Drop, poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1739 z 19 marca br., że […]

Czytaj więcej

JPK CIT wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku – jaki jest etap prac?

Resort finansów konsekwentnie potwierdza, że nie planuje odroczenia wejścia w życie JPK CIT. I dalej pracuje nad przepisami. Jaki jest obecny stan założeń?   Jeszcze tyko do 28 marca można zgłaszać opinie na temat struktur logicznych dotyczących JPK CIT, tj. JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST. Wraz z uzasadnieniem należy je przesyłać na adres: [email protected]. Resort […]

Czytaj więcej

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

Zawód księgowego wymaga ciągłego doskonalenia się i analizowania bieżących przepisów. Analizując poniżej omówioną liczbę oraz wysokość możliwych kar z UoR, KKS czy KSH, a także odpowiedzialność za podejmowane działania, bez wątpienia można określić ten zawód mianem profesji podwyższonego ryzyka.   Zawód księgowego wymaga dużej odpowiedzialności oraz precyzji, a  także skrupulatności i systematyczności. Niestety zmienność prawa […]

Czytaj więcej

Prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym

Jak wygląda prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym? Jak rozumiana jest definicja jednostki powiązanej w UoR, MSR czy na gruncie przepisów podatkowych?   Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR), jednostki powiązane mają obowiązek wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. W bilansie podmiot powinien wyodrębnić salda aktywów i rozrachunków, w rachunku zysków i strat – przychody […]

Czytaj więcej

MF opublikował nową wersję deklaracji CIT-8 i innych formularzy

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję załącznika CIT-8 oraz wybranych formularzy do kalkulacji podatku CIT. Co dokładnie się zmieniło?   MF na stronie internetowej dedykowanej formularzom do druku CIT umieściło nową wersję deklaracji CIT-8 (wersję 33) oraz zaktualizowane wzory kilku innych formularzy podatkowych. Poniżej szczegółowe informacje.   Co się zmieniło w 33 wersji deklaracji CIT-8? Zmiany […]

Czytaj więcej

Co należy wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok?

Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego? Według jakiego kursu przeliczane się limity? Jakie terminy obowiązują w kontekście sprawozdań finansowych?   Badanie sprawozdania finansowego jest procesem złożonym, który polega głównie na przeprowadzeniu procedur, które służą uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. W czasie badania sprawozdania finansowego zadaniem biegłego rewidenta jest stwierdzenie czy sprawozdanie finansowe oraz stanowiące podstawę jego […]

Czytaj więcej