Polski Ład 2.0 opublikowany, ale to dopiero początek zmian w podatkach! Jakich zmian?

Polski Ład to „mitręga po stronie księgowej”, ale planowane zmiany nie będą dotyczyły tylko podatku PIT. Wczoraj pojawił się projekt zmian także w CIT, ryczałcie czy Ordynacji podatkowej!

 

13 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną potocznie Polskim Ładem 2.0. Bez zbędnej zwłoki sejm opublikował ją 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1265 – jej treść jest dostępna >> TUTAJ <<.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2022 roku. Głównymi zmianami jest zmniejszenie z 17% na 12% podatku PIT, likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w składce zdrowotnej – pisaliśmy o tym także >> TUTAJ <<. Ale to dopiero początek zmian w podatkach, jakie są przed nami.

 

Premier Morawiecki zapowiada uproszczenia w podatkach

Z ostatnich słów premiera Mateusza Morawieckiego, które padły 19 czerwca br. podczas wywiadu/podcastu „Przygody Przedsiębiorców” (do wysłuchania >> TUTAJ <<) wynika, że zmiany wchodzące od 1 lipca br. wraz z nastaniem Polskiego Ładu 2.0, to nie koniec swoistej telenoweli podatkowej. Premier skrytykował bieżące regulacje słowami: „Przede wszystkim to mitręga po stronie księgowej”. Dodał także, że „księgowi, przedsiębiorcy, wszyscy, którzy muszą rozliczać podatki: swoje, pracowników, mają prawo do prostoty, do uproszczenia tego systemu i to jest dzieło, które jest przed nami”. Wymierne następstwa powyższej wypowiedzi nastąpiły dzień później.

 

Rządowy projekt zmian w CIT, PIT, ryczałcie, Ordynacji podatkowej…

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 20 czerwca br. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (pod nr UD 404). Informuje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia określonych rozwiązań w zakresie:

  1. ustawy CIT – m.in. odnośnie: modyfikacji i odroczenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmianach w CFC, WHT, PSH czy cienkiej kapitalizacji, zmianach w przepisach dot. podatku od przerzuconych dochodów, ryczałcie od dochodów spółek, terminach opłacania niektórych składek czy obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie tzw. transakcji rajowych;
  2. ustawy PIT – zmiany pojawią się m.in. w zakresie: CFC, WHT i obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie tzw. transakcji rajowych (analogicznie jak w ustawie CIT) oraz przepisach dot. procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (również jak w ustawie CIT);
  3. ustawy o ryczałcie – jedynie w aspekcie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji (jak w ustawie CIT i ustawie PIT).
  4. w Ordynacji podatkowej – nastąpi „doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej);
  5. w ustawie z 29 października 2021 r. (tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) – nastąpi: uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”; doprecyzowanie przepisów dot. rozliczania strat przez spółki tworzące PGK; zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji (konsekwencja zmian wprowadzonych w tym zakresie w ustawie CIT, PIT oraz o ryczałcie).

 

Rząd planuje przyjąć projekt w III kwartale br. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac nad projektem.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

autorzy: Bartłomiej Kublik, Honorata Zakrzewska-Krzyś

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także

Skomentuj