Jak dokonać aktualizacji polityki rachunkowości w przypadku wystąpienia takiej konieczności??

Co powinna zawierać polityka rachunkowości? Kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie i aktualizację? Jakie są zasady dotyczące zmiany polityki rachunkowości i jak się takie modyfikacje wprowadza?   Posiadanie opisu przyjętych zasad rachunkowości, zwanego polityką rachunkowości, jest obowiązkiem podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe – niezależnie od ich wielkości i stosowanych uproszczeń. Ustawa o rachunkowości i ustawy […]

Czytaj więcej

Organy podatkowe wymagają od podatników przesłania dodatkowych plików JPK!

Kiedy, od kogo i jakich dodatkowych plików JPK może żądać fiskus? Co obejmuje JPK na żądanie i ile czasu ma podatnik na jego przekazanie? Co grozi za niedostarczenie JPK na żądanie?   Obowiązkowo wysłane JPK_VAT ostatnimi czasy bywają niewystarczające dla fiskusa. Według statystyk organy podatkowe w 2023 roku pobrały od podatników prawie 15 tys. innych […]

Czytaj więcej

Przyszłość nowej ordynacji podatkowej pod znakiem zapytania?

Rząd zapowiedział zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Czy to oznacza porzucenie projektu nowej ordynacji podatkowej, która została poddana konsultacjom w minionym roku?   Latem ubiegłego roku Ministerstwo Finansów poddało konsultacjom podatkowym wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wraz z jego uzasadnieniem (>> TUTAJ <<). Propozycje w nim […]

Czytaj więcej

Sankcje muszą być proporcjonalne do naruszeń – konsekwencje orzeczenia TSUE

Nakładanie dodatkowego zobowiązania w VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze.   Według TSUE nakładanie dodatkowego zobowiązania VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze – tak głosi wyrok z 15 kwietnia […]

Czytaj więcej

Od kiedy i do kiedy można rozliczać PIT za 2023 rok?

Pierwsi podatnicy mogli rozliczyć PIT za 2023 rok już 3 stycznia, a nie 15 lutego, bo wtedy KAS otworzył bramki do wysyłki elektronicznych zeznań. Jakie zatem w rzeczywistości obowiązują graniczne terminy rozliczania PIT-ów za miniony rok dla różnych rodzajów działalności i form opodatkowania oraz kto powinien się rozliczyć do końca lutego, a nie do końca […]

Czytaj więcej

Wkrótce zmienią się zasady wygasania decyzji o przyznanych ulgach w zapłacie podatku!

25 marca 2024 roku zmienią się zasady dotyczące wygasania decyzji o przyznanych ulgach w zapłacie podatków i innych należności budżetowych. W jaki sposób i czy na korzyść podatników?   Od 25 marca 2024 roku zmienią się zasady dotyczące wygasania decyzji o przyznanych ulgach w zapłacie podatku. Decyzje przyznające ulgi w zapłacie podatku (i każdej innej […]

Czytaj więcej

Ile wynosi w 2024 roku kara porządkowa w postępowaniu podatkowym?

Jaka jest wysokość kary porządkowej w 2024 roku? Kto i w jakiej sytuacji może zostać nią ukarany?   Od 1 stycznia 2024 r. podwyższona została wysokość maksymalnej kary porządkowej, którą organ podatkowy może nałożyć w postępowaniu podatkowym na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego. W jakich sytuacjach należy się liczyć z nałożeniem kary porządkowej i […]

Czytaj więcej

Za brak złożenia sprawozdania finansowego grozi wykreślenie spółki z KRS! Jakie mogą być tego konsekwencje?

Co z toczącym się postępowaniem podatkowym, jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru KRS za niezłożenie sprawozdania finansowego?   Sądy rejonowe mają prawo do rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego. W pewnych sytuacjach może dojść do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jakie skutki niesie ze sobą wykreślenie podmiotu z KRS w […]

Czytaj więcej

Prezes firmy bez prawa do ryczałtu ewidencjonowanego! Ostatnie wyroki niekorzystne dla podatników

Członek zarządu nie może rozliczać usług świadczonych na rzecz spółki jako ryczałt ewidencjonowany. Dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji ze względu na podejrzenie niedozwolonej optymalizacji, albo zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników. Są już pierwsze wyroki sądów administracyjnych, które przyznają fiskusowi rację.   Od pewnego czasu nie tylko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ale i wojewódzkie sądy administracyjne, […]

Czytaj więcej

Jak uzyskać zwrot nadpłaconego podatku?

Jak uzyskać z urzędu skarbowego zwrot nadpłaconego podatku VAT, CIT i PIT? Ile to trwa? Jakie wymogi formalne trzeba spełnić?   Przedsiębiorcy oraz spółki prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania do urzędu skarbowego podatku VAT należnego, a także podatku dochodowego. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych mogą być opłacane miesięcznie lub kwartalnie. […]

Czytaj więcej