Wyłączenie z kosztów podatkowych wynagrodzenia w gotówce powyżej 15 tys. zł

Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał dotychczasową linię interpretacyjną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za nieprawidłową. Stwierdził, że gotówkowa zapłata miesięcznego wynagrodzenia przekraczającego 15 tys. zł nie zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił z urzędu dotychczasową interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie z 10 marca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów (KUP). Uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe – według szefa KAS w przypadku przekroczenia sumy wypłat wynagrodzenia przedstawicielom handlowym w gotówce powyżej kwoty 15 tys. zł, nie będzie ona mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

 

Sprawa rozpoczęła się już w 2017 roku, gdy spółka handlowa zajmująca się sprzętem farmaceutycznym oraz medycznym wystąpiła o interpretację pojęcia „jednorazowej wartości transakcji”. Wątpliwe były dwie kwestie:

  1. czy zagadnienie odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje miesięczne wynagrodzenie przedstawicieli handlowych;
  2. czy wówczas zapłata wynagrodzenia miesięcznego w formie gotówkowej będzie w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeśli kwota przelewu nie przekracza kwoty 15 tys. zł.

 

Podważenie stanowiska dyrektora KIS przez szefa KAS

Pierwotnie, w wydanej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzono stanowisko spółki, która uznała za prawidłowe ujmowanie jako KUP prowizji wypłacanych przedstawicielom handlowym, które przekraczają wspomnianą kwotę. Stanowisko poparte było nieznajomością kwoty wynagrodzenia w momencie wykonywania pracy przez te osoby.

24 czerwca bieżącego roku, w wydanej interpretacji szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zaprzeczono jednak powyższym stwierdzeniom.

„Jednorazowa wartość transakcji jest to taka czynność prawna, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Przypisanie zapłat do poszczególnych transakcji zależne jest od celu gospodarczego umowy oraz uzgodnionego zamiaru obu stron (nie dowodów księgowych).”

Ponadto szef KAS, podkreślił, że w ramach art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie oznaczono czasowego ograniczenia okresu, w którym płatności mają być wykonywane. Może zatem mieć miejsce sytuacja, gdy transfery są wykonywane na przestrzeni lat (jak np. w przypadku umowy o roboty budowlane).

 

 Podsumowując stanowisko szefa KAS, jednorazowa wartość transakcji oznacza łączną wartość zobowiązań, która ściśle powiązana jest w ramach konkretnego stosunku umownego, zawartego między przedsiębiorcami. Kiedy więc suma płatności przekroczy wartość 15 tys. zł, pojawia się obowiązek korzystania z rachunku płatniczego. Jeśli takie transakcje będą regulowane gotówką, wówczas nie będą one mogły być uznane jako koszt uzyskania przychodu.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

mm

Specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj