Czy pracodawca może odliczyć VAT od okularów dla pracownika i zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych?

Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika, a sfinansowanych przez firmę? Czy może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP)?   Prawo pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z nich jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki […]

Czytaj więcej

Czy da się uniknąć płacenia wysokich podatków i składek ZUS?

Jak można zracjonalizować wysokość danin podatkowych oraz ZUS-owskich, kiedy samozatrudniony przedsiębiorca nie może już korzystać z ulgi na start czy małego ZUS-u lub małego ZUS-u plus? Jakie są opcje?   Samozatrudnieni, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą bez zatrudnienia innych osób, nie mający już prawa do ulgi na start, małego ZUS lub małego ZUS plus są […]

Czytaj więcej

PIT kasowy – co warto o nim wiedzieć?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o niewielkich rozmiarach mają zyskać fakultatywną możliwość rozliczeń podatku PIT – kasową metodę rozliczania przychodów i kosztów. Jakie są kluczowe założenia dla tego rozwiązania?   Zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska projekt dotyczący tzw. PIT kasowego trafił 26 lutego 2024 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według obecnych założeń […]

Czytaj więcej

Zasady tworzenia i rozwiązywania odpisów należności w księgach

Jakie są podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących i co uwzględnić podczas analizy należności do wyceny na dzień bilansowy? Co warto pamiętać o relacji odpisu aktualizującego należności i kosztu podatkowego?   Realizacja nadrzędnych zasad rachunkowości, jakimi są zasada ostrożności (art. 7 ust. 1 UoR) oraz zasada przedstawienia rzetelnego i prawdziwego obrazu jednostki (art. 4 ust. 1 […]

Czytaj więcej

Alert! Jakie odliczenie składki zdrowotnej obowiązuje w 2024 roku w przypadku JDG?

Jaka obwiązuje wysokość odliczenia w 2024 roku składki zdrowotnej od dochodu lub zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?   W 2024 roku wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu (KUP) lub odliczanej od dochodu nie może przekroczyć 11.600 zł. W 2023 roku była to kwota 10.200 […]

Czytaj więcej

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą otrzymanie zwrotu z nienależnych wpłat do PPK?

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, natomiast pracownik jest zobowiązany do odliczenia tej wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko w sytuacji wypracowania nadwyżki.   W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), nienależne wpłaty […]

Czytaj więcej

Okulary w działalności gospodarczej a koszty podatkowe (KUP i VAT)

Czy zakup okularów wykorzystywanych wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej może stanowić koszt uzyskania przychodów? Co w sytuacji zakupu samych soczewek? Czy od tych wydatków można jednocześnie odliczyć podatek VAT? W jakiej sytuacji zaliczenie do KUP jest możliwe?   Urzędy skarbowe od lat stoją na stanowisku, że zakup okularów korekcyjnych nie stanowi dla podatnika kosztu uzyskania […]

Czytaj więcej

Czy kara umowna może być kosztem podatkowym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia kosztu kary umownej do kosztów uzyskania przychodu. Co stwierdził?   Podatnik zgłosił się do KIS z wątpliwościami na temat tego, czy ponoszone przez niego wydatki na kary umowne względem kontrahenta, stanowią dochód w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem […]

Czytaj więcej

Impreza integracyjna a koszty podatkowe

Wydatki na organizację spotkania integracyjnego mogą stanowić dla firmy koszt uzyskania przychodu, ale uwaga – tylko poniesione za niektórych uczestników. W przypadku których grup osób poniesione koszty będą obniżały podstawę opodatkowania? Kiedy wydatki będą wyłączone z kosztów podatkowych?   Organizacja spotkań integracyjnych w firmie sprzyja zawiązywaniu więzi oraz budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami, współpracownikami, ale […]

Czytaj więcej

Firmy pomagające Ukrainie skorzystają z podwójnej ulgi podatkowej!

Podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie. Mogą także odliczyć je od dochodu.   Polskie firmy mocno zaangażowały się w pomoc obywatelom Ukrainy. W związku z tym mogą zaliczyć darowizny do kosztów oraz skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi podlegającej odliczeniu od dochodu. Z przepisów wynikających ze specustawy o pomocy […]

Czytaj więcej