Platformy cyfrowe od 2024 roku będą przekazywać KAS informacje o transakcjach!

Platformy cyfrowe będą objęte obowiązkiem przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji o użytkownikach sprzedających za pośrednictwem tych platform towary lub usługi, np. najmu mieszkań.

 

24 lipca zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Finansów prekonsultacje założeń wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej w sprawie obowiązków sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez MF, platformy cyfrowe będą objęte obowiązkiem przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji o użytkownikach sprzedających za pośrednictwem tych platform towary lub usługi, np. najmu mieszkań. Operatorzy platform będą weryfikować w ramach procedury należytej staranności czy dany sprzedawca zobligowany jest do raportowania. W tym celu operator będzie mógł korzystać z:

  • dostępnych publicznie informacji,
  • potwierdzenia uzyskanego od sprzedawcy,
  • bądź będzie mógł skorzystać z usług zewnętrznego usługodawcy.

 

Zgodnie z proponowaną koncepcją, szef KAS będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez raportującego operatora platformy cyfrowej obowiązków sprawozdawczych związanych ze stosowaniem procedur należytej staranności. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku sprawozdawczego lub wykonania go w sposób niepełny, raportujący operator platformy może podlegać karze pieniężnej lub wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT.

 

Jakie nowe obowiązki sprawozdawcze dojdą operatorom platform cyfrowych?

Wspomniane obowiązki sprawozdawcze obejmują zarówno platformy z UE, jak i spoza Unii. Ich właściciele będą raportować informacje o swoich użytkownikach: tak osobach fizycznych, jak podmiotach, które są rezydentem któregoś z unijnych państw.

W ramach wyłączeń, operatorzy platform będą zwolnieni z obowiązku informowania administracji skarbowej o sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży, a ich wynagrodzenie nie przekroczy równowartości 2 tysięcy euro w okresie sprawozdawczym, czyli w ciągu roku. Uznano, że nieprzekroczenie tego progu nie stanowi obszaru szarej strefy w sytuacji, gdy ktoś wchodzi w konkurencję z uczciwie działającymi przedsiębiorcami.

Raportowaniu mają podlegać zagregowane dane dotyczące wolumenu transakcji danego sprzedawcy w danym okresie. Przewidywany termin pierwszego raportowania to 2024 rok za 2023 rok. Ministerstwo Finansów nie wyklucza jednak, że w kolejnych okresach raportowanie może być kwartalne.

 

Co jest celem informowania o transakcjach przez platformy cyfrowe?

Jak podkreśla dyrektor departamentu polityki podatkowej w resorcie, Marcin Lachowicz, obowiązki sprawozdawcze operatorów cyfrowych stanowią formę uszczelnienia systemu podatkowego dzięki umożliwieniu większej weryfikacji, czy każdy sprzedający za pośrednictwem tych platform rozlicza podatki w państwach swojej rezydencji. Przewiduje się, że weryfikacja ta odniesie największy efekt przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych i VAT. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia stanowią podstawę do wypracowania projektu przepisów, który zostanie następnie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj