Nowe terminy dla rozliczenia zryczałtowanego podatku (WHT) przez płatników

Podatnicy rozliczający podatek u źródła (WHT) zyskali więcej czasu na skorzystanie z preferencji oraz składanie oświadczeń dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

 

Od początku 2022 roku obowiązują przepisy dotyczące obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku (WHT) od płatności na rzecz podmiotu powiązanego, których wartość przekracza w roku podatkowym 2.000.000 zł. Podatek ten należy pobrać od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, wg. stawki określonej w ustawie CIT / PIT. Ale są od tej zasady wyjątki.

 

Kiedy są możliwe preferencje w ramach podatku u źródła (WHT)?

Płatnik może zastosować stawkę podatku albo zwolnienie lub nie pobrać podatku, na podstawie preferencji wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy:

  • w konkretnym przypadku wydana została opinia o stosowaniu preferencji lub
  • płatnik złoży oświadczenie (WH-OSC / WH-OSP najpóźniej w dniu upływu terminu wpłaty podatku za miesiąc, w którym została przekroczona kwota 2 mln zł ); w oświadczeniu informuje, że:
    • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
    • po przeprowadzeniu weryfikacji – z zachowaniem należytej staranności – nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności, które wykluczają możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Powyższe przepisy nie zmieniły:

  • okresu, przez który podatnik może stosować preferencje w przypadku dalszych wypłat dla danego podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego – okres ten wynosi dwa miesiące od miesiąca złożenia oświadczenia pierwotnego;
  • terminu na złożenie oświadczenia następczego.

 

Wydłużone terminy w zakresie WHT

W związku z powyższym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1829 pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT). Rozporządzenie to przedłuża:

  • możliwość korzystania z preferencji do ostatniego dnia roku podatkowego płatnika, w którym płatnik złożył oświadczenie – WH-OSC / WH-OSP (przedłużenie dotyczy oświadczeń złożonych do 31 grudnia 2022 r.);
  • termin na złożenie WH-OSC / WH-OSP następczego – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

Rozporządzenie weszło w życie 31 sierpnia 2022 roku.

Link do rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1829

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj