Maksymalna kara porządkowa od 2022 roku o 100 zł w górę

Jaka będzie wysokość kary porządkowej od stycznia 2022 roku? Kogo dotyczą kary porządkowe i w jakich sytuacjach mogą zostać nałożone? Czy można ich uniknąć?   Od 1 stycznia 2022 roku organy podatkowe będą mogły nakładać na podatników wyższą karę porządkową, której zasady stosowania wymienione są  w Ordynacji podatkowej. Generalnie zmiana kwoty kary porządkowej zależy od wzrostu […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rachunkowości

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy, który ma wprowadzić zmiany m.in. w rachunkowości, CIT, KRS, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jakie to zmiany?   Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy, z którym można się zapoznać tutaj >>, to przede wszystkim: możliwość podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu (pod warunkiem, że pozostali go do tego upoważnią poprzez […]

Czytaj więcej

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-US udostępniono usługę, która zapewnia wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki – dotyczy to spółek partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.   Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ogłosił w minionym tygodniu wprowadzenie kolejnej usługi, która ułatwi klientom kontakt z administracją skarbową. Wspomniał również o rosnącej popularności e-Urzędu Skarbowego, do którego logowano […]

Czytaj więcej

Od 1 lipca działa e-KRS! Co nowego dla przedsiębiorców?

Zbigniew Ziobro chwali się: „Zastałem KRS papierowy, zostawię zinformatyzowany”. Czy to dobra wiadomość dla przedsiębiorców? Czy e-KRS będzie naprawdę wygodny i szybki?   Z dniem 1 lipca bieżącego roku w życie weszły istotne zmiany związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Działający od 20 lat KRS stał się platformą w pełni cyfrową, co oznacza, że wszystkie wnioski […]

Czytaj więcej

UE ma nowe – potencjalnie skuteczne – plany zwalczania rajów podatkowych!

Rada UE zawarła wstępne porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu dyrektywy o tzw. public tax CBCR.   Nowa dyrektywa ma skłonić międzynarodowe korporacje do zaprzestania tzw. agresywnego planowania podatkowego i unikania płacenia podatków w krajach, w których generują swoje przychody. Konsumentom z kolei ma zapewnić dostęp do informacji na temat tego, czy wybrane […]

Czytaj więcej

Czy Polski Ład przyniesie wyczekiwane przez wielu podatników grupy VAT?

Jedną z obietnic programu gospodarczego Polski Ład jest wprowadzenie do ustawy o VAT uproszczenia – tzw. grupy VAT. Co to jest „grupa VAT” oraz czego mogą się spodziewać podatnicy?   Dziś zakończyły się tygodniowe otwarte prekonsultacje projektu Ministerstwa Finansów dotyczące możliwości tworzenia tzw. grup VAT. Jak podaje resort finansów, promując wyczekiwane przez wielu przedsiębiorców regulacje […]

Czytaj więcej

Kończy się czas na odzyskanie korzystniejszych odsetek od VAT w transakcjach WNT i na wznawianie postępowań!

Do 9 czerwca podatnicy mają czas na wnioskowanie o korzystniejszy zwrot nienależnie zapłaconych odsetek od VAT w transakcjach WNT oraz ubieganie się o wznowienie zamkniętych postępowań!   Głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydany 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19) dotyczący opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług stwierdza, że […]

Czytaj więcej

Rezerwa na koszty likwidacji

Kiedy spółka powinna utworzyć rezerwę na koszty likwidacji? Co może zawierać taka rezerwa? Poniżej kluczowe informacje.   Ostatni rok przyniósł wiele nioczekiwanych zmian. Ze względu na przedłużające się obostrzenia i przymusowe zamykanie biznesów część firm nie była w stanie podnieść się z kryzysu, dlatego zarządy decydowały się na otwarcie procedury likwidacji spółek. W przypadku, gdy […]

Czytaj więcej

CIT – jak liczyć dwuletni okres posiadania udziałów do zwolnienia dywidendowego?

Ważna interpretacja indywidualna KAS dla spółek, które stały się podatnikiem CIT od 1 stycznia lub 1 maja 2021 roku!   Pytanie skierowane 16 lutego 2021 r. do KAS brzmiało: „czy wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Komandytariusza zysku osiągniętego w okresie, w którym Wnioskodawca i Komandytariusz będą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (a więc w […]

Czytaj więcej

Czynny żal złóż przez e-Urząd Skarbowy

Upłynął ważny termin podatkowy dotyczący złożenia deklaracji czy zapłaceniu podatku i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu.   Resort finansów informuje, że podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego dot. np. przekazania do urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych (TPR-C oraz TPR-P) czy schematach podatkowych (MDR), mogą złożyć tzw. czynny żal […]

Czytaj więcej