MF pracuje nad podniesieniem progów obowiązkowego badania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą przyszłych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt nowelizacji, który ma dostosować krajowe przepisy do unijnej dyrektywy, zakłada m.in. podniesienie o 25% progów definiujących obowiązek badania sprawozdań finansowych.   Podsekretarz stanu w resorcie finansów, Jurand Drop, poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1739 z 19 marca br., że […]

Czytaj więcej

Wkrótce upływa termin składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych!

Podatnicy CIT do 30 kwietnia 2024 roku powinni złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok. Co warto na ten temat wiedzieć?   Przypominamy, że do 30 kwietnia 2024 roku niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć elektroniczne sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok 2023. Dotyczy to podatników CIT: u których wartość […]

Czytaj więcej

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

Zawód księgowego wymaga ciągłego doskonalenia się i analizowania bieżących przepisów. Analizując poniżej omówioną liczbę oraz wysokość możliwych kar z UoR, KKS czy KSH, a także odpowiedzialność za podejmowane działania, bez wątpienia można określić ten zawód mianem profesji podwyższonego ryzyka.   Zawód księgowego wymaga dużej odpowiedzialności oraz precyzji, a  także skrupulatności i systematyczności. Niestety zmienność prawa […]

Czytaj więcej

Sankcje muszą być proporcjonalne do naruszeń – konsekwencje orzeczenia TSUE

Nakładanie dodatkowego zobowiązania w VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze.   Według TSUE nakładanie dodatkowego zobowiązania VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze – tak głosi wyrok z 15 kwietnia […]

Czytaj więcej

Prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym

Jak wygląda prezentacja jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym? Jak rozumiana jest definicja jednostki powiązanej w UoR, MSR czy na gruncie przepisów podatkowych?   Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR), jednostki powiązane mają obowiązek wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. W bilansie podmiot powinien wyodrębnić salda aktywów i rozrachunków, w rachunku zysków i strat – przychody […]

Czytaj więcej

MF chce wprowadzić globalny podatek minimalny BEPS 2.0

Kogo obejmą projektowane przepisy ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym i kiedy?   Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład dużych międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych – wynika z opisu ww. projektu zamieszczonego 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe regulacje mają zostać przyjęte przez […]

Czytaj więcej

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla międzynarodowych koncernów!

Obowiązek publicznego ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje ma wkrótce objąć międzynarodowe koncerny. Co warto o tym wiedzieć?   Celem zmian jest uszczelnienie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i są one efektem implementacji do krajowych przepisów dyrektywy unijnej (2021/2101). Projektowane zmiany nakładają […]

Czytaj więcej

Podatek minimalny obowiązuje już za rok 2024!

Pierwszym rokiem, za który będzie należny podatek minimalny, jest rok 2024. Kogo dotyczy ta danina, a kogo nie? Ile wynosi podstawa opodatkowania i jaka jest stawka podatku minimalnego oraz kiedy należy go zapłacić?   Podatek minimalny, który jest kolejną formą opodatkowania podatkiem CIT, został wprowadzony do ustawy CIT od 1 stycznia 2022 roku. Z uwagi […]

Czytaj więcej

Zmiany w WHT obowiązują już miesiąc – co warto o nich wiedzieć?

Od stycznia 2024 roku nie można już korzystać z automatycznego wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła od odsetek i dyskonta w określonych przypadkach – jakich?   Najnowsze regulacje ponownie (po ich złagodzeniu sprzed około roku) zaostrzają zasady dotyczące WHT – w zakresie warunków niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych oraz […]

Czytaj więcej

Ryczałt 2024 – obowiązujące zasady i stawki

Jakie limity i stawki obowiązują w 2024 roku w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Kto może skorzystać z takiej formy opodatkowania?   Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak sama nazwa wskazuje, stanowi osiągnięty przychód. W tej formie opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości w formie ewidencji przychodów, a obliczenie podatku dochodowego […]

Czytaj więcej