Suma transakcji podlegających łącznemu zgłoszeniu w INTRASTAT zostanie podniesiona z 200 EUR do 1000 EUR. Dodatkowo zniknie obowiązek raportowania przywozu lub wywozu czasopism.

 

W procesie legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lipca br., zmieniający rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Zakłada wprowadzenie dwóch zmian:

  1. W § 18 limit przywozów i wywozów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest mniejsza niż równowartość 1 000 euro (obecne brzmienie: jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro), przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), stosując kod towaru 99 50 00 00.
  2. § 21 zostanie uchylony (obecne brzmienie: realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz ‒ za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism).

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z projektem można się zapoznać >>TUTAJ<<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj