Uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli

Dwa tygodnie na zgłaszanie informacji i aktualizację wpisów w CRBR, zgłaszanie zmiany kodu ubezpieczenia przez elektroniczny załącznik do CEiDG czy uproszczenia w składaniu sprawozdań rocznych fundacji – tak ustawodawca postanowił ulżyć przedsiębiorcom i obywatelom w procedurach administracyjnych. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już w ten czwartek!

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 7 października o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Dotyczą one trzech obszarów:

  • CEiDG,
  • rocznych sprawozdań fundacji
  • oraz CRBR.

 

Zmiana kodu tytułu ubezpieczeń przedsiębiorcy w formie elektronicznego załącznika w CEiDG

Płatnicy składek będą mogli w ramach „jednego okienka” zgłosić zmiany kodu ubezpieczenia przez elektroniczny załącznik do CEiDG. Dotychczas zgłoszenie zmiany kodu ubezpieczenia należało złożyć w ZUS – poprzez wyrejestrowanie ZUS ZWUA oraz ponowne zgłoszenie z nowym kodem ubezpieczenia ZUS ZUA. Ułatwienie ma wejść w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ww. ustawy w Dzienniku Ustaw, tj. od najbliższego czwartku (10 listopada br.).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Uproszczenie w składaniu sprawozdań rocznych fundacji

Uproszczenia w sprawozdaniach mają umożliwić ocenę prawidłowości realizacji przez fundację jej celów statutowych. Przed zmianą fundacje składały coroczne sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi. Po zmianie – od 1 stycznia 2023 roku – sprawozdanie będzie trzeba sporządzić w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wydłużenie terminu zgłaszania informacji do CRBR

Wydłużono do 14 dni terminy do zgłaszania informacji i aktualizacji wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Przed zmianą termin zgłaszania i aktualizacji danych w CRBP wynosił 7 dni. Od 10 listopada br., tj. daty wejścia w życie zmian (czyli po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw), podmioty wpisane do KRS będą liczyły termin 14 dni na zgłoszenie do CRBP od dnia wpisu do KRS, a aktualizację wpisu – od zmiany danych w KRS. W przypadku zmian, których nie zgłasza się do KRS, termin 14 dni będzie liczony od daty dokonania zmiany.

 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj