Podatek od nieruchomości – jakie są maksymalne stawki w 2023 roku?

Resort finansów podniósł maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalane przez samorządy – a te w większości z tej możliwości skorzystały, podnosząc lokalnie daninę. Wskutek tych zmian właściciele niektórych gmin mogą odczuć nawet 12% podwyżkę podatku od nieruchomości (maksymalnie złotówkę od 1 mkw powierzchni), a niemal 30-krotną osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

W 2023 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 • w przypadku budowli – 2% wartości;
 • w przypadku gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;
 • w przypadku budynków lub ich części:
  • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałe – w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

 Kwoty stawek określa uchwała rady gminy w wysokości nie wyższej, niż stawki wymienione powyżej.

 
Jaki jest termin zapłaty podatku od nieruchomości?

Osoby prawne płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia (termin upływa już wkrótce!).
Z kolei przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą płacą podatek z zasady w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, czyli tak jak inne osoby fizyczne.

 

 Formularze do wypełnienia można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w urzędach gminy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  


autor: Zespół The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj