Pakiet SLIM VAT 3 ma wejść w życie od kwietnia 2023 r. - co się zmieni dla firm?

24 stycznia br. rząd przyjął pakiet Slim Vat 3. Jakie kluczowe zmiany zakłada projekt mający ułatwić rozliczanie podatku VAT i kiedy zmiany mają wejść w życie?

 

Ministerstwo Finansów poinformowało 24 stycznia br., że rząd przyjął najnowszą (listopadową) wersję trzeciego już pakietu zmian w rozliczaniu podatku VAT. Etap prac legislacyjnych nad SLIM VAT 3 można sprawdzić >> TUTAJ <<.

Pakiet SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie rozliczania podatku VAT, tj. podatku od towarów i usług. Został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców. Pakiet ten ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku i objąć znacznie więcej podmiotów, dzięki podniesieniu dotychczasowego limitu wartości sprzedaży z 1,2 mln euro do 2 mln euro (tj. limitu dla tzw. małych podatników).

 

Slim Vat 3: wyższy limit wartości sprzedaży

Dzięki wspomnianemu wzrostowi limitu wartości sprzedaży dla małych podatników z 1,2 mln euro do 2 mln euro, od 1 kwietnia 2023 r. więcej podatników będzie uprawnionych do korzystania z metody kasowej i rozliczeń kwartalnych w VAT. Zwiększy to płynność finansową firm, za sprawą poszerzenia zakresu możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT. Będzie można z nich sfinansować:

  • podatek od sprzedaży detalicznej,
  • podatek cukrowy,
  • opłaty od „małpek”,
  • podatek od produkcji okrętowej,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin
  • oraz podatek tonażowy.

 

Slim Vat 3: mniej formalności w obrocie międzynarodowym

Po wejściu w życie projektowanych przepisów zniknie wymóg posiadania faktury związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzone zostaną nowe regulacje, pozwalające na składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, bez konieczności korzystania z systemów OSS i IOSS.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

Slim Vat 3: mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Począwszy od 1 kwietnia br. regulacje dotyczące stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej mają być ujednolicone – zostanie wprowadzona opcja rezygnacji z dokonania korekty, jeśli różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych.

Zniknie ponadto obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego, a w to miejsce zostanie wprowadzony wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Wzrośnie także kwota umożliwiająca przyjęcie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% (tj. gdy proporcja nie przekroczyła u niego 98%), z aktualnych 500 zł do 10 tys. zł. Dotyczy to podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Dodatkowo zostanie wprowadzona możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy VAT na rachunek VAT innego przedstawiciela tej grupy.

 

Slim Vat 3: mniej formalności i prostsze fakturowanie

Podatnicy będą mieli mniej obowiązków w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. za sprawą dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. dzięki braku obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych). Rząd zakłada równocześnie wprowadzenie nowego systemu dystrybucji paragonów elektronicznych.

 

Slim Vat 3: konsolidacja wydawania wiążących informacji

Od 1 kwietnia 2023 roku ma nastąpić konsolidacja wydawania i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Obecnie występuje duże rozproszenie organów załatwiających sprawy dotyczące wiążących informacji – Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie wiążącej informacji w czterech różnych organach:

  • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA (I instancja)
  • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT (I instancja) oraz WIA (II instancja),
  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – właściwego w sprawach WIS (I i II instancja),
  • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT (II instancja).

Regulacje dotyczące wydawania oraz stosowania WIS i WIA mają zostać zharmonizowane, dla zapewnienia jednolitości tych informacji w skali kraju (zbieżność procedowania spraw dotyczących WIA i WIS ma podnieść jakość wydawanych wiążących informacji w zakresie spraw podatkowych) – jak w uzasadnieniu projektu wyjaśnia MF, natomiast opłaty dla przedsiębiorców związane ze złożeniem wniosku o WIS mają zostać zniesione (obecnie wynoszą 40 zł od wniosku).

 

 

oprac. Żaneta Pabin za gov.pl, red. Honorata Zakrzewska-Krzyś

Asystent ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj