Krajowy System e-Faktur (KSeF) coraz bliżej – co warto o nim wiedzieć?

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się obligatoryjne. Co warto na ten temat wiedzieć i jakie kroki podjąć, by przygotować się do podłączenia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?   Z początkiem 2022 roku został wprowadzony – przepisami ustawy o VAT – nowy rodzaj faktury: faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) oraz uruchomiony Krajowy […]

Czytaj więcej

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (wersja 2.4)

Od tygodnia funkcjonuje najnowsza instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 2.4! Co warto o niej wiedzieć?   12 kwietnia 2022 roku Departament Ceł Ministerstwa Finansów udostępnił instrukcję wypełniania zgłoszeń w wersji 2.4 oraz tekst jednolity tej instrukcji w wersji przeglądarkowej. Zamieszczono je na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w zakładce Usługi Sieciowe w sekcjach dla […]

Czytaj więcej

Będzie odroczenie obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

Resort finansów pracuje nad odroczeniem obowiązku zapewnienia współpracy między kasami rejestrującymi online i terminalami płatniczymi o 2,5 roku – przesunięcie ma nastąpić z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2025 roku.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy powinni zapewnić współpracę kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, według wymagań technicznych […]

Czytaj więcej

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności wydłużony o 3 lata!

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie w Polsce o kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Krajowe przepisy pozostają bez zmian, mimo trwającego procesu legislacyjnego w Radzie UE.   1 marca 2022 r. wygasło upoważnienie dla Polski do stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) wobec towarów i usług wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej […]

Czytaj więcej

Prekonsultacje SLIM VAT 3 wystartowały

Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje SLIM VAT 3 – trzeciego pakietu mającego ograniczyć formalności i ułatwić fakturowanie w zakresie podatku VAT. Opinie dotyczące ponad 20 zaproponowanych rozwiązań można zgłaszać do 23 lutego 2022 roku.   AKTUALIZACJA: 11 lutego 2022   Pakiet najnowszych propozycji resortu finansów – SLIM VAT 3 – ma usunąć szereg przestarzałych i zbędnych […]

Czytaj więcej

Koniec niedzielnego i świątecznego „pocztowego” Eldorado? Możliwe, ale dla drobnego handlu jest furtka!

Regulacje wchodzące w życie od 1 lutego prawdopodobnie zdołają ograniczyć omijanie zakazu handlu w niedziele i święta, zwłaszcza w zakresie działalności pocztowej, jednak dla mniejszych sklepów znalazła się furtka – specustawa covidowa z 2020 roku.   Od lutego br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (tj. uchwalona przez Sejm […]

Czytaj więcej

Alert! Placówki handlowe z nowym obowiązkiem ewidencji przychodów ze sprzedaży

Skończą się dobre czasy dla placówek handlowych oferujących usługi pocztowe? Rząd ma kolejny pomysł na ukrócenie ich działalności.   W Dzienniku Ustaw 11 stycznia br. został opublikowany projekt rozporządzenia, który określa jak prowadzić miesięczną ewidencję przychodów potwierdzającą, że placówka oferuje usługi pocztowe i jest wyłączona z zakazu handlu – z dokumentem tym oraz etapem legislacyjnym, […]

Czytaj więcej

Alert! TAX FREE – rejestracja na PUESC tylko do 31 grudnia 2021!

Chcesz dokonywać dostawy towarów podróżnym od nowego roku i korzystać z TAX FREE? Zarejestruj się na PUESC do końca grudnia!   Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać elektroniczny obieg dokumentów na potrzeby TAX FREE. W związku z powyższym sprzedawca, który zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym począwszy od 1 stycznia 2022 roku, musi […]

Czytaj więcej

INTRASTAT – od 22 grudnia zmiana przepisów w zgłoszeniach INTRASTAT!

Znasz trzy najnowsze zmiany w zgłoszeniach INTRASTAT, wchodzące w życie już 22 grudnia 2021 roku?   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy o zgłoszeniach INTRASTAT. Część regulacji została przeniesiona z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianami wynikającymi przede wszystkim ze zmian prawa unijnego. Jakie to zmiany? Obowiązek […]

Czytaj więcej

Ostatnie dni na wymianę kas rejestrujących na kasy online – TAX FREE!

Dokonujesz dostaw towarów w systemie TAX FREE? Musisz mieć kasę rejestrującą online od 1 stycznia 2022 roku!   MF opublikowało wyjaśnienia dot. wymiany kas online przez podmioty uczestniczące w systemie TAX FREE – jego treść jest dostępna tutaj >> (klik). Ze wspomnianych wyjaśnień wynika, że podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów w systemie zwrotu podatku VAT […]

Czytaj więcej