Które zmiany podatkowe miały wejść w życie 1 lipca 2022 r., a zostały odroczone do roku 2023 lub nawet 2025?

Szereg przepisów podatkowych miał zacząć w Polsce obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, jednak z różnych przyczyn tak się nie stało i terminy zostały wydłużone. Pierwsze upływają z początkiem 2023 roku, inne zaczną obowiązywać dopiero w 2025 roku.   Które terminy miały wejść w życie 1 lipca br., ale zostały wydłużone?  Grupy VAT – termin […]

Czytaj więcej

Zbliża się termin obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych!

Czerwcowe rozporządzenie MF odsunęło w czasie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w myjniach samochodowych. Na jak długo? Czy wystawienie paragonu fiskalnego w formie papierowej będzie obowiązkowe? AKTUALIZACJA: 15 września 2022 r.   Kasy fiskalne w myjniach samochodowych miały pojawić się 1 lipca 2022 roku. W związku z trudnościami z instalacją tych urządzeń, […]

Czytaj więcej

Blaski i cienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Możliwość szybszego zwrotu VAT – w 40 dni – ale i konieczność dostosowania do KSeF firmowych procesów i integracji systemów… Korzyści oraz wyzwań związanych ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur jest sporo – poniżej przybliżamy te najważniejsze.   Choć obecnie nie ma krajowych przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur, podatnicy muszą być gotowi na jego sprawne […]

Czytaj więcej

JPK_FA(4) podczas kontroli podatkowej – co warto o niej wiedzieć?

JPK_FA w wersji nr 4 obowiązuje już od 1 kwietnia. Wymagana jest w przypadku praktycznie każdej kontroli, niezależnie czy dotyczy ona VAT czy podatku dochodowego. Poniżej przypominamy kluczowe informacje.   JPK_FA(4) jest jedną ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, która przekazywana jest na żądanie urzędów. JPK_FA(4) to zbiór wszystkich faktur sprzedaży wystawionych przez podmiot w określonym […]

Czytaj więcej

Alert! Jest odroczenie obowiązku integracji kasy rejestrującej z terminalem!

MF odroczył termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca roku 2024.   Resort finansów zdecydował, że w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku wobec przedsiębiorców nie będą stosowane kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.   Minister […]

Czytaj więcej

Grupa VAT od 1 stycznia 2023, zamiast od 1 lipca 2022?

Kiedy wejdzie w życie podatkowa grupa VAT, kto może ją stworzyć i na jakich warunkach? Jakie są korzyści, a jakie ryzyko związane z udziałem w podatkowej grupie VAT?   Grupa VAT to nowa instytucja, która zgodnie z przepisami tzw. Polskiego Ładu, miała wejść w życie z początkiem lipca 2022 r. i pozwolić na wspólnie rozliczanie […]

Czytaj więcej

Kasy fiskalne w myjniach bezobsługowych 3 miesiące później!

Przedsiębiorcy z branży myjni bezobsługowych zyskali dodatkowe 3 miesiące na instalację kas fiskalnych, ale 1 października br. to ostateczny termin na zakup i instalację urządzeń do fiskalizacji sprzedaży, który nie zostanie już przesunięty!   W związku z licznymi postulatami ze strony przedsiębiorców z branży myjni bezobsługowych, odnośnie pojawiających się problemów z instalacją kas fiskalnych, resort […]

Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) coraz bliżej – co warto o nim wiedzieć?

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się obligatoryjne. Co warto na ten temat wiedzieć i jakie kroki podjąć, by przygotować się do podłączenia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?   Z początkiem 2022 roku został wprowadzony – przepisami ustawy o VAT – nowy rodzaj faktury: faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) oraz uruchomiony Krajowy […]

Czytaj więcej

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (wersja 2.4)

Od tygodnia funkcjonuje najnowsza instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 2.4! Co warto o niej wiedzieć?   12 kwietnia 2022 roku Departament Ceł Ministerstwa Finansów udostępnił instrukcję wypełniania zgłoszeń w wersji 2.4 oraz tekst jednolity tej instrukcji w wersji przeglądarkowej. Zamieszczono je na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w zakładce Usługi Sieciowe w sekcjach dla […]

Czytaj więcej

Będzie odroczenie obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi

Resort finansów pracuje nad odroczeniem obowiązku zapewnienia współpracy między kasami rejestrującymi online i terminalami płatniczymi o 2,5 roku – przesunięcie ma nastąpić z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2025 roku.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy powinni zapewnić współpracę kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, według wymagań technicznych […]

Czytaj więcej