MF przedstawił zmienione założenia dotyczące wdrożenia KSeF!

16 lutego br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania, podczas której szef KAS zaprezentował docelowy model KSeF. Uwzględnia on głosy podatników zebrane w toku konsultacji publicznych. Jakie są najnowsze założenia dotyczące KSeF?

 

16 lutego br. szef KAS podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej zmian w ustawie o VAT (numer w wykazie UD468) przedstawił korekty projektu dot. KSeF, uwzględniające postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, a także sektora IT oraz resortu infrastruktury. Co zawierają?

Główne zmiany w projekcie KSeF ogłoszone 16 lutego 2023 roku

Za komunikatem resortu finansów poniżej podajemy listę kluczowych zmian wobec wcześniejszych założeń dotyczących wdrożenia KSeF.

 • Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do 31 grudnia 2024 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

KSeF dla chętnych przedsiębiorców działa od 1 stycznia 2022 roku

Ministerstwo Finansów przypomina, że przedsiębiorcy w Polsce mogą korzystać dobrowolnie z KSeF już od 1 stycznia 2022 roku. Wystawianie faktur poprzez KSeF (e-faktur) funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych oraz elektronicznych.

Korzystanie z e-faktur jest łatwiejsze dzięki udostępnionym przez resort finansów bezpłatnym aplikacjom dostosowanym do KSeF, tj. aplikacji e-Mikrofirma oraz Aplikacji Podatnika KSeF (trwają ponadto prace nad mobilną aplikacją KSeF, umożliwiającą wystawianie faktur na telefonie i tablecie). Dostępne są również środowiska testowe i przedprodukcyjne KSeF. Więcej informacji na temat KSeF można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

 

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj