Alert! Wkrótce upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości!

Przypominamy, że termin zapłaty podatku od nieruchomości mija w najbliższą środę! Czy dla wszystkich? Ile wynoszą maksymalne stawki?

 

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą płacą podatek z zasady w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, tak jak inne osoby fizyczne. Pisaliśmy o tym także w artykule >> Podatek od nieruchomości – jakie są maksymalne stawki w 2023 roku? <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Ile wynoszą maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku?

W 2023 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 • w przypadku budynków lub ich części:
  • mieszkalne: 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • budowle: 2% wartości;
 • grunty:
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
  • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji: 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

 

 UWAGA! Kwoty stawek określa rada gminy w drodze uchwały, w wysokości nie wyższej, aniżeli stawki wymienione powyżej.
Formularze do wypełnienia można znaleźć na stronie rządowej >> TUTAJ << lub w lokalnym urzędzie gminy.


 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj