Czy wydatki na rozrywkę dla pracowników dają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

 

Wyjazdy czy imprezy firmowe są jedną z możliwości nagradzania pracowników. Z całą pewnością związane z nimi wydatki nie są neutralne dla finansów firmy, także z perspektywy podatkowej. NSA wydał ostatnio kluczową interpretację przepisów dotyczących podatku VAT. Co z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku organizacji imprezy firmowej?

W wyroku z 6 kwietnia 2023 r., o sygn. akt I FSK 239/20, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wydatki na rozrywki dla pracowników nie dają prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

 

Kontekst wniosku do KIS o interpretację

Sprawa dotyczyła spółki, która organizuje dla swoich pracowników liczne wyjazdy, na których atrakcje takie jak kino, basen albo usługi gastronomiczne są darmowe i odpowiednio udokumentowane. W wyjazdach mogą uczestniczyć pracownicy oraz ich rodziny, a także osoby niepracujące w spółce i niebędące osobami z rodziny pracowników. Firma we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że zajmuje się wyłącznie organizacją imprezy, która nie ma charakteru szkoleniowego albo promującego spółkę.

We wniosku o interpretację firma zapytała czy usługi świadczone przez nią na rzecz pracowników i innych osób należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy spółka ma prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dotyczących organizacji wyjazdów.

 

Stanowisko KIS, WSA w Poznaniu oraz NSA

Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że spółka nie ma prawa do odliczenia VAT z tytułu organizacji wyjazdów argumentując to tym, że świadczone przez nią na rzecz pracowników i innych osób usługi nie mają związku z działalnością gospodarczą wnioskodawcy.

Odwrotne zdane wyraził WSA w Poznaniu w wyroku z 6 listopada 2019 r. (sygn. I SA/Po 504/19) podkreślając, że ustawodawca, nakładając podatek na czynności nieodpłatne, tym samym umożliwia odliczenie podatku naliczonego.

Z przetoczonym stanowiskiem nie zgodził się NSA uznając, że podatnik, który nabywa usługi na cele prywatne, w tym dla swoich pracowników, w ogóle nie występuje w charakterze podatnika VAT. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy stali na stanowisku, że mogą odliczać VAT od wydatków na rozrywkę dla pracowników, powinni w całości ponosić koszty tych wydatków.

 

Skutki stanowiska NSA w praktyce

Przytoczone powyżej orzeczenie NSA jest ważne zarówno dla pracodawców, jak i firm zajmujących się usługami rozrywkowymi dla firm. Z punktu widzenia podatników, takie usługi mogą stać się mniej atrakcyjne.

Wyrok NSA zdaje się porządkować zasady podatkowe w omawianym zakresie, jednak należy nadal uważnie śledzić dalsze orzeczenia i interpretacje w omawianej kwestii.

 

Sprawdź także artykuł doradców podatkowych Grant Thornton pt.: >> Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników <<

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj